ME PZ 2016

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje širokej zápasníckej verejnosti, že v dňoch 21.-23.10.2016 sa v športovej hale Mladosť na Trnavskej ulici v Bratislave uskutočnia Majstrovstva Európy Policajného Zboru v zápasení voľným a grécko-rímskom štýlom, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Predbežný rozpis ME nájdete v medzinárodných podujatiach.