Vlasta ŠVIKRUHOVÁ

Názov
Dodatok k zmluve ŠR 2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-07 2019
Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve-č.0182-2019 SŠ
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-06 2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-05-2019
Stiahnuť
Zmluva o poskytnuti prispevku uznanemu sportu v roku 2019
Stiahnuť
Zmluva 01822019 o podpore národného športového projektu v roku 2019
Stiahnuť
WRE_OS zmluva EYOF Baku 2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-04 2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-03-2019
Stiahnuť
Výročná správa SZZ za rok 2018
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-02-2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-2019
Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2018
Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve na TOP športovcov 2018
Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
Stiahnuť
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018 TOP športovcí
Stiahnuť
Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
Stiahnuť
Správa nezávislého audítora o audite SZZ
Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR
Stiahnuť
prezenčná listina z VV 2.3.20181432018
Stiahnuť
Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
Stiahnuť
prezenčná listina z VV 9.2.20181432018
Stiahnuť
Vyúčtovania za 12/2017
Stiahnuť
Vyúčtovania za 11/2017
Stiahnuť

  Názov
  Dodatok k zmluve ŠR 2019
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-07 2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve-č.0182-2019 SŠ
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-06 2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-05-2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Zmluva o poskytnuti prispevku uznanemu sportu v roku 2019
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Zmluva 01822019 o podpore národného športového projektu v roku 2019
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  WRE_OS zmluva EYOF Baku 2019
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-04 2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-03-2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Výročná správa SZZ za rok 2018
  Povinné zverejňovanie Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-02-2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-2019
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
  Dodatok č.1 k zmluve na TOP športovcov 2018
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018 TOP športovcí
  Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
  Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
  Správa nezávislého audítora o audite SZZ
  Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
  zmluva MŠVVaŠ SR
  Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 2.3.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť
  Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 9.2.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť
  Vyúčtovania za 12/2017
  Povinné zverejňovanie, PZ Vyuctovania 2017 Stiahnuť
  Vyúčtovania za 11/2017
  Povinné zverejňovanie, PZ Vyuctovania 2017 Stiahnuť

   TOP