Vlasta ŠVIKRUHOVÁ

Názov
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Stiahnuť
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Stiahnuť
Zoznam športových odborníkov 2019
Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Stiahnuť
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019
Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2019
Stiahnuť
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Stiahnuť
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Stiahnuť
Príloha č. 1 k JVS 2019
Stiahnuť
Program školenia rozhodcov 2019
Stiahnuť
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Stiahnuť
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Stiahnuť
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania IV.2018
Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania III.2018
Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK 2014
Stiahnuť
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Stiahnuť
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Stiahnuť
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
Stiahnuť

  Názov
  Výročná správa kontrolóra za rok 2018
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zoznam športových odborníkov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa z teoretickej časti školenia 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2019
  Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Príloha č. 1 k JVS 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Program školenia rozhodcov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Nová prihláška na školenie rozhodcov
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
  Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania IV.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania III.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Výročná správa kontrolóra za rok 2017
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
  Výročná správa kontrolóra za rok 2016
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti ŠTK 2014
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť

   TOP