Vlasta ŠVIKRUHOVÁ

Názov
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
Stiahnuť

  Názov
  Prezenčná listina
  KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Pozvánka
  KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Zápis a rozhodnutia
  KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Zápisnica s rozhodnutiami (3. časť)
  KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Zápisnica s rozhodnutiami (2. časť)
  KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Zápisnica s rozhodnutiami (1. časť)
  KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Pozvánka a program
  KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť
  Prezenčná listina
  KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017 Stiahnuť

   TOP