Dva nové kluby na zápasníckej mape

Dňa 3.2.2017 VV-SZZ schválil členstvo ZK Bátorove Kosihy /p. Ladislav Kovács/ v Slovenskom zápasníckom zväze.

Dňa 29.3. 2017 VV-SZZ schválil členstvo ZK Partizánske /predseda p. Denis Ovesný/ v Slovenskom zápasníckom zväze.
Val.