Hlavné zmeny v pravidlách od 1.1.2018

Pravidlá zápasenia platné od 1.1.2018. Hlavné zmeny

 

Zmeny platné v oboch štýloch.

Za faul „O“ (útočný, obranný), únik z chvatu (v postoji, v parteri), únik zo žinenky (v postoji, v parteri) sa udeľuje iba 1 bod.  (pozn. Už nezáleží či zápasník ktorý vykonáva akciu ju aj vykoná alebo je mu v nej súperom zabránené dostáva vždy len 1 bod.)

Čl. 16. Zloženie zboru rozhodcov

Zbor rozhodcov musí vykonávať rozhodnutia jednomyseľne, alebo väčšinou 2:1, VÝNIMKU kedy musí byť udelený súhlas predsedu žinenky tvorí

 • Označenie pasívneho zápasníka
 • Napomenutie zápasníka „O“ (pozn. za faul, únik z chvatu, únik zo žinenky,) čl. 30 tu je potrebný súhlas všetkých troch rozhodcov
 • Lopatkové víťazstvo

Protest (Challenge)

 • Protest je možné podať len do 5 sekúnd od vykonania akcie proti ktorej protestuje. (pozn. prípadne do 5 s. od výsledku na svetelnej tabuli)
 • Po odpískaní lopatkového víťazstva NIE je možné voči tomu podať protest s výnimkou situácie ak protestuje voči akcii, ktorá k lopatkovému víťazstvu viedla – (napr. faul nohami v gr.š. a iné)
 • Nie je možné podať protest proti pasivite.
 • Protest JE možné podať voči napomenutiu „O“
 • Pokiaľ zápasník nesúhlasí v prípade protestu s rozhodnutím svojho trénera, musí protest zrušiť a stretnutie pokračuje ďalej. (pozn. samostatne povie, že s protestom nesúhlasí, rozhodca sa ho to už nepýta)

Pokračovanie celých pravidiel je dostupné po stiahnutí súboru nižšie

Úprava pravidiel (august 2017)

Zmeny pravidiel UWW 2017 (po auguste)

Grécko – rímsky štýl

V gr. š. k veľkým zmenám neprišlo avšak zmenil sa spôsob rozhodovania rozhodcami s dôrazom na potláčanie negatívneho zápasenia respektíve prísnejšieho postihovania za zakázané chvaty najmä lámanie prstov, úteky z chvatu, úteky zo žinenky. Pričom za takéto fauly sú nekompromisne udeľované 2 body a napomenutie „0“

Udeľovanie pasivity:

 1. Je slovná stimulácia zápasníka, ktorý je pasívnejší – bez zastavenia stretnutia
 2. Nasleduje udelenie pasivity „P“ pričom súper NEDOSTÁVA bod. – bez zastavenia stretnutia
 3. Nasleduje udelenie pasivity „P“ pričom súper DOSTÁVA 1 bod. – bez zastavenia stretnutia

Po tomto sa počas celého zápasu opakuje bod 2. a bod 3. Takže každé druhé napomínanie rozhodcom znamená udelenie 1 bodu súperovi.

Možno povedať, že z rozhodcovskej praxe vyplynulo jedno „nepísané“ pravidlo respektíve spôsob rozhodovania v konkrétnej situácii. To v prípade, kedy zápasník drží svojho súpera okolo hlavy spoločne s rukou.

Táto situácia je veľmi nebezpečná z dôvodu, že môže dôjsť k priškrteniu. Nakoľko medzi zakázané chvaty patria „tiež všetky situácie a polohy škrtenia“ sa bude postupovať nasledovne.

 • Ak zápasník takto drží svojho súpera, rozhodca na žinenke bude zápasníka slovne stimulovať slovom „akcia“ a na vykonanie akcie respektíve dokončenie zabratého chvatu mu nechá 5-6 sekúnd. Ak počas takéhoto časového intervalu nedôjde k vykonaniu akcie, zápas bude prerušený.

V tomto prípade nie je vylúčená možnosť prerušiť zápas aj skôr ak by bolo evidentné, že zápasník pri tomto zábere svojho súpera škrtí.

 

Voľný štýl

Zmeny udeľovania bodov :

2 body sa udeľujú.

 • Za vykonanie akéhokoľvek chmatu, prehodu z postoja do parteru do NIE nebezpečnej polohy.
 • Pri faule (tak ako to bolo doposiaľ v gr. š.) Ak bude zápasník faulovaný dostáva 2 body a súper napomenutie „0“. Taktiež pri úteku zo žinenku, úteku z chmatu.

Udeľovanie pasivity:

 1. Je slovná stimulácia zápasníka, ktorý je pasívnejší – bez zastavenia stretnutia
 2. Nasleduje udelenie pasivity „P“ – zápas sa zastavuje
 3. Pasívny zápasník má 30 sekundový interval na vykonanie bodovanej akcie.

V bode 3. môžu nastať 2 varianty a to:

 • ak počas 30 s. nevykoná bodovanú akciu nie je napomínaný ale súper získava 1 bod.
 • ak počas 30 s. vykoná bodovanú akciu ktorýkoľvek zo zápasníkov či už ten čo bol napomínaný alebo jeho súper v tom okamihu 30 s. interval zaniká a pokračuje sa ďalej v zápase.