Hlavné zmeny v pravidlách od 1.1.2018

Pravidlá zápasenia platné od 1.1.2018. Hlavné zmeny

 

Zmeny platné v oboch štýloch.

Za faul „O“ (útočný, obranný), únik z chvatu (v postoji, v parteri), únik zo žinenky (v postoji, v parteri) sa udeľuje iba 1 bod.  (pozn. Už nezáleží či zápasník ktorý vykonáva akciu ju aj vykoná alebo je mu v nej súperom zabránené dostáva vždy len 1 bod.)

Čl. 16. Zloženie zboru rozhodcov

Zbor rozhodcov musí vykonávať rozhodnutia jednomyseľne, alebo väčšinou 2:1, VÝNIMKU kedy musí byť udelený súhlas predsedu žinenky tvorí

  • Označenie pasívneho zápasníka
  • Napomenutie zápasníka „O“ (pozn. za faul, únik z chvatu, únik zo žinenky,) čl. 30 tu je potrebný súhlas všetkých troch rozhodcov
  • Lopatkové víťazstvo

Protest (Challenge)

  • Protest je možné podať len do 5 sekúnd od vykonania akcie proti ktorej protestuje. (pozn. prípadne do 5 s. od výsledku na svetelnej tabuli)
  • Po odpískaní lopatkového víťazstva NIE je možné voči tomu podať protest s výnimkou situácie ak protestuje voči akcii, ktorá k lopatkovému víťazstvu viedla – (napr. faul nohami v gr.š. a iné)
  • Nie je možné podať protest proti pasivite.
  • Protest JE možné podať voči napomenutiu „O“
  • Pokiaľ zápasník nesúhlasí v prípade protestu s rozhodnutím svojho trénera, musí protest zrušiť a stretnutie pokračuje ďalej. (pozn. samostatne povie, že s protestom nesúhlasí, rozhodca sa ho to už nepýta)

Pokračovanie celých pravidiel je dostupné po stiahnutí súboru nižšie