3. majstri Slovenska kadetov v zápasení voľným štýlom
Majstrovstvá SR – 17.2. Chotín Kadeti, gréckorímsky štýl
1. miesto v hodnotení družstiev
Reprezentácia – kadeti, juniori v.š.
Majstrovstvá Slovenskej republiky

MT – juniorky

Posedenie predstaviteľov SZZ
Školenie rozhodcov – 19.-21.1. Rimavská Sobota