Entries by Mária Juhászová

Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení gréckorímskym štýlom

Dňa 26.1.2019 sa v Šamoríne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle. O tohtoročné prvé majstrovské tituly zabojovalo 46 zápasníkov z 12 klubov. Na týchto majstrovstvách dominovali zápasníci zo Zápasníckeho klubu Dunajplavba Bratislava, odniesli si päť majstrovských titulov. Dva tituly získali klasici z Marcelovej. Dunajská Streda, Rimavská Sobota a Gabčíkovo sa podelili o zvyšné tri […]

Medzinárodný turnaj v Bratislave zrušený!

Vážení členovia zväzu, na základe oznámenia organizátora turnaja ZK Dunajplavba Bratislava Vám oznamujeme, že „MT mládeže v zápasení“ ktorý sa mal konať dňa 02.02. 2019 v Bratislave je z technických príčin v pôvodnom termíne zrušený. Je možné, že bude turnaj preložený na iný termín. O novom termíne tohto turnaja Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.

Žiadosť o zaslanie podkladov k oponentúram ÚTM 2019

Vážení zástupcovia ZK-ZO, V zmysle požiadavky predsedu Komisie mládeže /pani Gabriela Horváthová/ Vás týmto žiadame o zaslanie vyhodnotení ÚTM (CTM a ŠŠS) za rok 2018 a plánov ÚTM na rok 2019.  Zároveň žiadame o zaslanie zoznamov zaradených športovcov do CTM v roku 2019.  Uvedené vyhodnotenia, plány a zoznamy prosíme doručiť  na sekretariát SZZ najneskôr do 31.01. 2019 .  Upozornenie: Zoznamy […]

OZNAM o zmene RT seniorov v.š. od 02.01. 2019

Vážení členovia zväzu, Slovenský zápasnícky zväz Vám týmto oznamuje, že Výkonný výbor SZZ na svojom rokovaní dňa 04.12. 2018 odvolal pána Rodiona Kertantiho z pozície reprezentačného trénera seniorov v zápasení voľným štýlom a zároveň dňa 31.12.2018 /hlasovaním „per-rollam“/ poveril vedením reprezentácie seniorov vo voľnom štýle pána Erika Capa.

Vzdelávanie trénerov I.stupeň – všeobecná časť

Chceme Vás poinformovať , že FTVŠ UK Bratislava organizuje školenie trénerov zo všeobecnej časti na I. kvalifikačný stupeň v termíne 15.-17.2.2019. Prihlasovanie na mailovej adrese: akademia@fsport.uniba.sk V prípade záujmu o získanie trénerskej kvalifikácie neváhajte!  

Futbalový turnaj v Modranoch zrušený!

ZK Modrany oznamuje týmto záujemcom, ktorí sa plánovali zúčastniť na futbalovom turnaji 14.12. 2018 v Modranoch, že tento sa pre technické príčiny nekoná a je zrušený. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Milan Kohút, predseda ZK Modrany

Pozvánka na školenie rozhodcov 2019

V dňoch 18. – 20.01.2019 v Rimavskej Sobote sa bude konať školenie rozhodcov. Účasť každého rozhodcu na školení  je povinná. Týmto pozývame aj nových záujemcov, ktorý chceli by sa stať rozhodcami v zápasení. Informácie ohľadom školenia nájdete pod linkom: http://www.zapasenie.sk/zvaz/komisie/rozhodcovia/