ADA SR – informácia

Oznámenie o pozastavení športovej činnosti Istvánovi Lévaiovi za porušenie antidopingových pravidiel.

 

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR zo dňa  25.04. 2016 pod zn.: 2016-747/926:4 pozastavilo Predsedníctvo SZZ s platnosťou od 15.05. 2016 športovú činnosť v zápasení športovcovi Istvánovi Lévaiovi za porušenie antidopingového pravidla zisteného pri mimo súťažnej kontrole v Dánsku v roku 2016.