Školenie rozhodcov 2020

P O Z V Á N K A
na školenie rozhodcov SZZ

Pozývame Vás na školenie rozhodcov  I., II.  a III. kvalifikačného stupňa, ktoré v dňoch 17. – 19. januára 2020 usporiada Komisia rozhodcov SZZ v spolupráci s Výkonným výborom SZZ. Školenie je určené pre rozhodcov na udržanie si už získaného kvalifikačného stupňa, ako aj pre nových rozhodcov a tabuľkárov. Hlavným cieľom školenia je účastníkov oboznámiť a preškoliť s novelizovanými pravidlami ÚWW.

Termín školenia : 17. – 19. januára 2020 od 16.00 hod.

Miesto školenia : Rimavská Sobota, Euromotel, Košická cesta, Tel.: +421 47 5622517
Mobil: +421 905745308, Fax: +421 47 5622517,
E- mail: info@euromotel.sk

V prílohách nájdete všetky informácie súvisiace sa s konaním školenia rozhodcov SZZ pre rok 2020.

Pozvánka na školenie rozhodcov SZZ

Prihláška na školenie rozhodcov SZZ

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ ( rozhodcovia )

Ekonomické smernice školenia rozhodcov SZZ

Program školenia rozhodcov SZZ

Študijný plán školenia rozhodcov SZZ

Pozvánka na zasadnutie KR SZZ