Odhalenie tabule bronzových olympiských medailistov

Dňa 29.10.2019 sa konalo odhalenie tabule bronzových olympijských medailistov v zápasení Júliusa Strniska a Dana Karabina na základnej škole Tulipánová v Nitre.

Oznámenie o zrušení Majstrovstiev Slovenska veteránov

Oznámenie o zrušení Majstrovstiev Slovenska veteránov.

ŠTK SZZ oznamuje ZO/ZK, že Majstrovstvá Slovenska veteránov, ktoré boli naplánované na 8.-
09.11.2019 v Nitre sa rušia.
Odôvodnenie- Do stanovenej lehoty 3.11.2019 sa prihlásili len 4 pretekári / Horváth-Šamorín,
Megály-Marcelová, Marcinko-Prievidza a Janči-Nitra/ aj to každý v inej hmotnostnej kategórii.

V Rimavskej Sobote dňa 4.11.2019

Jozef Radnóti – predseda ŠTK SZZ

OZNAM