Oznam o zmene miesta konania I.kola SDL vo voľnom štýle

ŠTK – Slovenský zápasnícky zväz       Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Vec :  Oznam o zmene miesta konania I.kola SDL  vo voľnom štýle

 

ŠTK SZZ na základe písemného oznámenia ZK Dunajská Streda, ktorý mal organizovať I.kolo SDL, že z technických príčin kolo zorganizovať nemôže, rozhodla že toto kolo zorganizuje ZO Lokomotíva Rimavská Sobota a to 2.6.2016 /v nedeľu/.

 

V Rimavskej Sobote dňa 21.05.2019

 

                                                                                                       Jozef Radnóti

                                                                  prededa ŠTK SZZ