Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení gréckorímskym štýlom

Dňa 26.1.2019 sa v Šamoríne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle. O tohtoročné prvé majstrovské tituly zabojovalo 46 zápasníkov z 12 klubov.

Na týchto majstrovstvách dominovali zápasníci zo Zápasníckeho klubu Dunajplavba Bratislava, odniesli si päť majstrovských titulov. Dva tituly získali klasici z Marcelovej. Dunajská Streda, Rimavská Sobota a Gabčíkovo sa podelili o zvyšné tri tituly.

Majstrami Slovenskej republiky sa stali:

55 kg: Samuel Bučko (ZK Dunajská Streda)
60 kg: Pavol Rapčan (ZO Lokomotíva Rimavská Sobota)
63 kg: Sándor Kajtár (ZK Marcelová)
67 kg: István Sluka (ZŠK Gabčíkovo)
72 kg: Nikolas Hulman (ZK Marcelová)
77 kg: Viktor Orbán (ZK Dunajplavba Bratislava)
82 kg: Christopher Bednárik (ZK Dunajplavba Bratislava)
87 kg: Michal Pecha (ZK Dunajplavba Bratislava)
97 kg: Viliam Oross (ZK Dunajplavba Bratislava)
97-130 kg: Dominik Pecha (ZK Dunajplavba Bratislava)

Poradie družstiev:

1. miesto: ZK Dunajplavba Bratislava (71 bodov)
2. miesto: ZK Dunajská Streda (39 bodov)
3. miesto: ZK Marcelová (38 bodov)

Gratulujeme víťazom a trénerom!

Vzdelávanie trénerov I.stupeň – ZMENA DÁTUMU

Vážení uchádzači školenia,

vzhľadom na organizačné zmeny sa vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa presúva z 15.2.-17.2.19 na nový dátum 8.3.-10.3.19.

Medzinárodný turnaj v Bratislave zrušený!

Vážení členovia zväzu,

na základe oznámenia organizátora turnaja ZK Dunajplavba Bratislava Vám oznamujeme, že „MT mládeže v zápasení“ ktorý sa mal konať dňa 02.02. 2019 v Bratislave je z technických príčin v pôvodnom termíne zrušený. Je možné, že bude turnaj preložený na iný termín.

O novom termíne tohto turnaja Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Žiadosť o zaslanie podkladov k oponentúram ÚTM 2019

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

V zmysle požiadavky predsedu Komisie mládeže /pani Gabriela Horváthová/ Vás týmto žiadame o zaslanie vyhodnotení ÚTM (CTM a ŠŠS) za rok 2018 a plánov ÚTM na rok 2019.  Zároveň žiadame o zaslanie zoznamov zaradených športovcov do CTM v roku 2019.  Uvedené vyhodnotenia, plány a zoznamy prosíme doručiť  na sekretariát SZZ najneskôr do 31.01. 2019 . 

Upozornenie:

Zoznamy športovcov zaradených v roku 2019 do CTM musia byť zaslané na sekretariát najneskôr do 24.01. 2019 t.j. pred prvou zväzovou súťažou.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

CTM – vzor

ŠŠS – vzor

OZNAM o zmene RT seniorov v.š. od 02.01. 2019

Vážení členovia zväzu,

Slovenský zápasnícky zväz Vám týmto oznamuje, že Výkonný výbor SZZ na svojom rokovaní dňa 04.12. 2018 odvolal pána Rodiona Kertantiho z pozície reprezentačného trénera seniorov v zápasení voľným štýlom a zároveň dňa 31.12.2018 /hlasovaním „per-rollam“/ poveril vedením reprezentácie seniorov vo voľnom štýle pána Erika Capa.