Výzva III.st. kvalifikácie trénera

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa, predbežne:

  • 1. všeobecná časť 12.-15. apríl 2018,
  • 2. všeobecná časť 27.-29. apríl 2018 (termíny sa môžu ešte upravovať).

V prípade, že evidujete záujemcov o uvedený vzdelávací program, pošlite nám zoznam záujemcov.

Informácie o vzdelávacích programoch:

Internetová stránka – TU

Facebook stránka – TU

Prajem príjemný deň.

Martin Hudec

referát ďalších foriem vzdelávania

2018

Všetky

Oznámenie o mieste a čase konania VZ-SZZ v roku 2018

Výkonný výbor SZZ oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie SZZ sa bude konať  dňa 7.4. 2018 /sobota/ od 9,00 hod. v Dome kultúry Šamorín.

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie VZ-SZZ budú zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí VZ-SZZ v súlade s platnými Stanovami SZZ /článok X. bod 10.2./

S pozdravom E. Valentová, gen. sekretárka

Pozvánka na I. kolo SDL

Pozývame  na SDL

ZK Košice 1904, Vás srdečne pozýva na I. kolo SDL, ktoré sa uskutoční 17. 3. 2018 v Košiciach.

 

Časový program I. kola:

10.00 hod. – 10.30 hod.   prezentácia pretekárov

10.30 hod. –  11.00 hod.    overovanie hmotnosti

11.00 hod.    11.15 hod.    rozpis tabuliek

11.20 hod.  – 15.00 hod.   zahájenie a súťažné boje

3. majstri Slovenska kadetov v zápasení voľným štýlom