Majstrovstvá sveta veteránov – prihlášky

Vyzývame všetkých záujemcov o účasť na Majstrovstvách sveta veteránov (10.-15.10.2017; Plovdiv, Bulharsko), aby sa najneskôr prihlásili do 10.8.2017  kvôli celkovému počtu pretekárov z krajiny.

Zároveň najneskôr do 10.9.2017  musia byť poslané na SZZ konkrétne prihlášky s menom pretekára, vekovou a hmotnostnou kategóriou a štýlom, v ktorom bude štartovať.  

Záujemcovia sa musia prihlasovať a kupovať licencie cez národný zväz t.j. Slovenský zápasnícky zväz.

pozvánka

Oznámenie o vylúčení člena Zväzu z členstva v Zväze II.

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje, že na mimoriadnom VZ-SZZ dňa 8.7. 2017 v Šamoríne boli podľa Stanov SZZ, článok VIII. bodov 8.1.1.7. a  8.1.1.8. vylúčení títo členovia Zväzu:

ZK Veľký Meder n.o., KAC Košice a ZK Rimavská Sobota.

Vedenie SZZ

Oznámenie o vylúčení člena Zväzu z členstva v Zväze I.

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje, že na mimoriadnom VZ-SZZ dňa 8.7. 2017 v Šamoríne boli podľa Stanov SZZ, článok VIII. Bodu 8.1.1.6. vylúčení títo členovia Zväzu: ZK Dinamo Bratislava, VŠC Dukla Banská Bystrica a ZO ŠKP Banská Bystrica.

Vedenie SZZ

Vzdelávanie trénerov

Vážený pán prezident/vážená pani prezidentka,
vážený pán generálny sekretár,

z poverenia dekana fakulty a v zmysle nového zákona o športe 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 110/2016 Z.z. si Vás dovoľujeme informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne jeseň 2017:

       I. stupeň  6.- 8.10.2017  všeobecná časť

       II. stupeň november-december 2017 1.všeobecná časť

       III. stupeň   november-december 2017 1.všeobecná časť

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/

 

https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts

 

Podmienky spolupráce s príslušným športovým zväzom budú (sú) obsiahnuté v dohode o vzájomnej spolupráci a spresnia sa na osobnom stretnutí poverených osôb.

 

S úctou

 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

koordinátor pre ďalšie formy vzdelávania

Trénerská a  Učiteľská akadémia  FTVŠ UK

********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave

VoIP: 220669903, mobil:  0918 340 673

www.fsport.uniba.sk

 

 

S pozdravom,

 

Marta Dybová

referát ďalších foriem vzdelávania

**********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzity Komenského v Bratislave

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9

814 69 Bratislava

+421 2 206 69 933

www.fsport.uniba.sk