Zapojenie slovenského klubu do Olympíjskeho kanála

Dobrý deň.

 

Z Olympijského kanála (Olympic Channel) nám prišla ponuka zapojiť slovenský športový klub do seriálu s názvom „The Z Team“. Olympic Channel je aktivita Medzinárodného olympijského výboru s pôsobnosťou na celom svete. Prosím, ak môžete, prepošlite túto informáciu klubom, na ktoré máte kontakty. Všetky podrobnosti nájdete tu:

 

https://www.olympicchannel.com/en/features/the-z-team-casting/

 

Ďakujem a ostávam s pozdravom,

 

Mgr. Mojmír Gaško

odborný pracovník pre nové médiá, vizualizáciu a elektronickú komunikáciu

 

Slovenský olympijský výbor

Kukučínova 26

838 08 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421/2/49256 130

Mobil: +421917 679 312

Fax: +421/2/49256102

 

Email: gasko@olympic.sk

www.olympic.sk

lista 2017-02

Dunajský pohár v Šamoríne, O pohár primátora mesta

Všetkých priaznivcov zápasenia pozývame na tohto-týždňové medzinárodné podujatia organizované pod záštitou SZZ.

V sobotu v Šamoríne zabojujú reprezentanti V3 (Slovensko, Maďarsko, Rakúsko) v súťaži družstiev na Dunajskom pohári. Toto podujatie je nominačným turnajom pred blížiacimi sa ME starších žiakov v Belehrade (Srbsko). Po turnaji absolvujú reprezentácie spoločný tréningový kemp v Šamoríne.

V Starej Ľubovni budete môcť sledovať boje O pohár primátora mesta v kategóriách žiakov aj kadetov.

Príďte podporiť našich zápasníkov, aby sa im darilo !

 

Valné zhromaždenie SZZ 2017

Mimoriadne Valné zhromaždenie – 08.07.2017

 

18.3.2017 – Šamorín

pozvánka
zápis
správa mandátovej komisie
správa návrhovej komisie
správa o činnosti disciplinárnej komisie
správa o činnosti komisie mládeže
správa o činnosti komisie rozhodcov
správa o činnosti kontrolnej komisie
správa o činnosti športovo-technickej komisie
správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
správa o hospodárení
prezenčná listina
rokovací poriadok
volebný poriadok
delegáti s hlasovacím právom
vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov

Školenie trénerov – Univerzita Mateja Bela

Vážení zástupcovia športových zväzov, radi by sme Vám ponúkli v mene Trénerského vzdelávacieho centra Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trener ske-vz delavacie-centrum/) zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (dohodu o vzájomnej spolupráci nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/dohoda-o-vzajomnej-spolupraci.html).

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/aktualne-skolenia/ Najbližšie pripravujeme všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa v dňoch 13.-14.5.2017.

V tomto roku pripravujeme aj všeobecnú časť školenia trénerov 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte prosím.

S pozdravom

doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

doc. Dr. Martin Pupiš, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Faculty of Arts
Matej Bel University
Tajovského40
97401 Banská Bystrica
Slovakia
European Union

Vzdanie sa funkcie predsedu KM

K dňu 18.04.2017 sa predseda Komisie mládeže (KM) Libor Mokrý ml. vzdal funkcie predsedu.

list

Musuľbes dodatočne strieborný v Pekingu 2008

Na základe pozitívnych výsledkov dopingových skúšok zápasníka Artura Taymazova (UZB), ktorý zvíťazil na Hrách Olympiády v Pekingu 2008, MOV dňa 06.04.2017 oznámil odobratie zlatej medaily s následovnou zmenou poradia. Týmto rozhodnutím sa David Musuľbes presunul z tretieho miesta na druhé a dodatočne získal striebornú medailu.

Pôvodný článok UWW

KŽL – gréckorímsky štýl – zmena termínu

Pre zainteresované ZK-ZO v KŽL v zápasení gr.š. 2017:

 

Na základe vzájomnej dohody na I. kole Krajskej žiackej ligy /KŽL/ dňa 9.4.2017 v Trhovej Hradskej Vám oznamujem zmenu termínu II. kola KŽL, ktoré bude 14.5. 2017 v Trhovej Hradskej.

Žiadam o spätné vyjadrenie sa k tejto zmene do 13.4. 2017!

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu .

S pozdravom Zoltán Szeiler

SDL – gréckorímsky štýl – zmena termínu

Oznam pre ZK-ZO zapojené do SDL v gr.š.:

 

Oznamujem Vám, že II. kolo SDL v zápasení gr.š. bude 11.6. 2017 v Šamoríne.

Žiadam o vyjadrenie sa k uvedenému oznamu do 13.4. 2017!

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom Z.Szeiler

Vzdelávanie trénerov

OZNAM pre nových záujemcov resp. absolventov teoretickej časti vzdelávania trénerov zápasenia:

 

SZZ Vám na základe informácie garanta vzdelávania trénerov p. K.Mikušku oznamuje, že vzdelávanie trénerov zápasenia /praktická časť-špecializácia/ sa uskutoční v termíne 21.-23.4. 2017 v priestoroch zasadačky a telocvične Dunajplavba Bratislava, Horárska 12/A.

Program a časový harmonogram vzdelávania bude zaslaný následne prihláseným záujemcom.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom, E.Valentová, gen.sekretárka

KŽL – západ

1. kolo – Trenčín (2.4.)

17626578_1484090321609726_3913437467495986572_n 17630136_1312734932167171_126708281490308031_n 17522856_1312734948833836_2865950549733085173_n 17759833_1312734982167166_6798116068708884588_n
17796281_1312734985500499_6064481330224011059_n 17636782_1934547436767037_1402940813698950912_o 17758410_1934546703433777_3952355006592133019_o 17758217_1934547913433656_1204434572158092046_o
17436065_1934548140100300_2066077435948733509_o 17492438_1934546686767112_3765741473792223294_o 17546957_1934545883433859_4344299628237394019_o 17545388_1934545823433865_5640557302105752613_o
17492829_1934546176767163_6158675921150761589_o 17546857_1934546220100492_1037834056849158619_o 17545498_1934547163433731_2552172754761906717_o 17758190_1934548243433623_7216909942546077281_o
17504491_1934547316767049_6488099763539417121_o 17620169_1934547350100379_6919327148991623075_o 17493202_1934547723433675_1891339226978293673_o 17504432_1934547836766997_5793286114168494384_o
17760938_1934546503433797_1895369945128440657_o image1 17796278_1822154618048240_1945270295881459475_n 17634713_1822154611381574_6525438588523291569_n
17634865_1822154624714906_5597057220394854463_n 17796176_1822154698048232_5855250627518603155_n 17795745_1822154731381562_1762039072647080902_n 17759682_1822154728048229_2315961012792308668_n

 

2. kolo – Považská Bystrica (10.6.)

 

3. kolo – Dunajská Streda (29.10.)

 

4. kolo – Trenčín (25.11.)