Dva nové kluby na zápasníckej mape

Dňa 3.2.2017 VV-SZZ schválil členstvo ZK Bátorove Kosihy /p. Ladislav Kovács/ v Slovenskom zápasníckom zväze.

Dňa 29.3. 2017 VV-SZZ schválil členstvo ZK Partizánske /predseda p. Denis Ovesný/ v Slovenskom zápasníckom zväze.
Val.

U23

Szombathely (Maďarsko) 28.03. – 02.04.

Majstrovstvá SR – 25.3. Bánovce nad Bebravou Mladší žiaci – voľný štýl

Zmena miesta konania II. kola KŽL – západ

Zápasnícky klub Baník  Prievidza o z n a m u j e Výkonnému výboru SZZ o zmene usporiadania  II. kola žiackej ligy – západ konanej dňa 10.06.2017.

Z dôvodu rekonštrukčných prác a organizačno – technických príčin v Mestskej športovej hale Prievidza, Olympionikov 2, nie je možné v daný termín usporiadať II. kolo žiackej ligy – západ.

Uvedené kolo žiackej ligy bude usporiadať SZK Považská Bystrica. Vedenie oboch zápasníckych klubov sa dohodli o zmene a miesto konania  bude  v Mestskej športovej hale Považská Bystrica. ZK Baník Prievidza sa bude podieľať na organizácií II. kola žiackej ligy – západ a vypomôže SZK Považská Bystrica, v takej miere, aby uvedená zväzová súťaž bola po technickej  a organizačnej činnosti zvládnutá tak, ako je to uvedené v „ Podmienkach súťaženia pre rok 2017 „ .

 

S pozdravom

 

 

Vladimír LACO

prezident ZK

list

Pozvánka na konferenciu

Športovým zväzom

Športovým odborníkom

Trénerom NŠC

 

VEC: Pozvánka na konferenciu

 

Dobrý deň,

 

Národné športové centrum, priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pripravila témy na konferenciu s názvom Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe.

V prílohe Vám posielam pozvánku s obsahom konferencie.

 

Základné informácie k organizácii:

  • Na základe mailovej požiadavky Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii. Kapacita auly je 203 miest.
  • Registrácia je bez registračného čísla a bez poplatkov. Obedový lístok bude pre prvých 150 prezentovaných účastníkov dňa 21. 4. pri registračnom pulte.
  • Organizátor zabezpečí coffee break.
  • Cestovné nepreplácame.
  • Viac informácií a presný program pošlem tesne pred dátumom konferencie.

 

Teším sa na Váš záujem.

 

S pozdravom,

 

Ľ. Nemečková

 

PhDr. Ľubica Nemečková

vedúca odd. vonkajších vzťahov
Trnavská 39 | 831 04 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 322 236 31 | +421 918 201 108 |

nemeckova@sportcenter.sk | www.sportcenter.sk

pozvánka

Výzva na zaslanie stanov !

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe uznesenia VV-SZZ č. 2/486/17 z 2.3. 2017 a na základe plnenia si povinností vyplývajúcich SZZ a ZK-ZO zo Zákona o športe si Vás dovoľujeme poslednýkrát upozorniť a vyzvať Vás na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO s platným Zákonom o športe. Akceptovateľný náhradný termín na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO na sekretariát SZZ v papierovej alebo elektronickej forme je 30.04. 2017!  /na sekretariát szz je potrebné zaslať  fotokópiu opečiatkovaných stanov ZK-ZO s čitateľnou registráciou z MV SR! Do tohoto termínu bude SZZ akceptovať o. i. aj Vami zaslané potvrdenie o zaslaní stanov Vášho klubu na MV SR na schválenie/.  Tie ZK-ZO ktoré nesplnia túto povinnosť nebudú môcť už v roku 2017 čerpať zo SZZ štátny príspevok a k 30.04. 2017 prestávajú byť členmi SZZ! /v zmysle Stanov SZZ bod 26.1. členstvo v SZZ/.

S pozdravom, E.Valentová, gen.sekretárka

Stretnutie technickej komisie UWW

V januári tohto roku sa stretla technická komisia UWW, aby prediskutovala úpravy hmotnostných kategórií a zmenu formátu súťaženia. Plánované zmeny vojdu do platnosti 1.1.2018.

Diskusie technickej komisie prebiehali na témy:

– zvýšenie počtu seniorských hmotnostných kategórií 
– zmena hmotnostných kategórií vo všetkých vekových kategóriách
– individuálne a tímové bodové hodnotenie
– súťažný formát
– doping a zaradenia použité na šampionátoch

Nové hmotnostné kategórie budú oznámené v priebehu roka.

List z UWW

Oznam – zmena termínu M-SR kadetov v.š. a ž. zložiek

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe požiadavky reprezentačného trénera kadetov v.š. a ŠTK VV na rokovaní dňa 2.3. 2017 schválil zmenu termínu M-SR kadetov a ženských zložiek v zápasení voľným štýlom, ktoré mali byť v apríli v Rimavskej Sobote. Nový termín je 5.-6.5. 2017.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka SZZ

 

 

KŽL – východ

1. kolo – Košice (4.3.)

17155273_395133590853001_8851121660693410944_n 17103277_395133624186331_1821700602681820712_n 17157398_1870803699804668_2914210073249684111_o
17155273_395133590853001_8851121660693410944_n 17098407_395133644186329_6123021564474777695_n 17097675_1870804503137921_6376484057281151070_o
17157371_1870804063137965_8319350317411070771_o 17016763_1870804709804567_3264464891514254400_o 17097923_1870804689804569_2191831468212811092_o
17038703_1870804516471253_4215219750256550687_o 16992116_1870804573137914_2857786480902253680_o 17039363_1870804183137953_2051851358718187263_o
17016998_1870804699804568_8742241778740204650_o 17015827_1870804333137938_4996593041324619894_o

 

2. kolo – Snina (20.5.)

 

3. kolo – Snina (28.10.)

 

4. kolo – Stará Ľubovňa (26.11.)