Podmienky na prijatie odmeny za organizovanie MT v SR

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

VV-SZZ schválil na rokovaní VV 3.2. 2017 podmienky, na základe ktorých môže dostať organizátor klubového MT na Slovensku príspevok 500,- euro resp. 250,- euro.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

 

podmienky

Zmena legislatívy – podnikanie športového odborníka

Vážená športová organizácia,

 

v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov – PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 

  1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“

Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.

POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

 

  1. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).

Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.

Úkony sa vykonávajú

  1. a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
  2. b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

 

S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi – PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

S úctou

 

Božena Gerhátová

poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie

sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

vybavuje:

Branislav Strečanský

štátny radca

odbor športu

02 / 5937 4772

Majstrovstvá – SR – 17.-18.2. Chotín Kadeti – gréckorímsky štýl

Oznam – M-SR ml. žiakov

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe žiadosti ZK Baník Prievidza /rekonštrukcia v športovej hale Prievidza/ bola na rokovaní VV-SZZ dňa 3.2. 2017 schválená vzájomná zmena miesta konania M-SR mladších žiakov v.š. a M-SR mladších žiakov gr.š.

Súťaže budú usporiadané v pôvodných termínoch ako sú v kalendári podujatí pre rok 2017 len s výmenou miesta.

 

M-SR mladších žiakov v.š. budú 25.3. 2017 v Bánovciach nad Bebravou

M-SR mladších žiakov gr.š. budú 14.10. 2017 v Prievidzi

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

Valné zhromaždenie

Vážení členovia SZZ,

Slovenský zápasnícky zväz Vám zmysle platných Stanov SZZ článok X., bod 10.2. oznamuje, že Valné zhromaždenie SZZ sa bude konať dňa 18.03. 2017 / sobota/ v Kultúrnom dome v Šamoríne.

Bližšie informácie a materiály obdržia nominovaní delegáti zo ZK-ZO v pozvánke na VZ SZZ.

 

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

Iné

20.-22.1. Rimavská Sobota
Školenie rozhodcov

16194898_1909031015994558_6980697069199099194_n 16265514_1909031039327889_435377673841827860_n 16195308_1909031012661225_1215034041356773332_n

 

2.2. Stará Ľubovňa
Podpora klubu – darovanie žinenky

DSC_1030 DSC_1004 DSC_1036

 

8.4. Dunajská Streda
Slávnstné odovzdanie žinenky počas M-SR

 

10.6. Nitra
Slávnostné odovzdávanie žinenky počas SL

 

27.8. Schwechat (Rakúsko)
Privítanie úspešnej voľnoštýliarskej výpravy po príchode z MS seniorov

7.10. Chotín (Marcelová)
Slávnostné odovzdávanie žinenky počas MT o Pohár starostu obce Marcelová

 

14.10. Previdza
Slávnostné odovzdávanie žinenky

 

Majstrovstvá – SR

3.-5.2. Snina
Juniori – gréckorímsky, voľný štýl

16466758_10206229803304636_1771026699_o 16523461_10206234789589290_2130866872_o

 

17.-18.2. Chotín
Kadeti – gréckorímsky štýl

16864179_1924104891153837_7651989143151612955_n 16807824_1924104894487170_5330917915681304486_n

 

 

25.3. Bánovce nad Bebravou
Mladší žiaci – voľný štýl

17547216_1348639355175427_278075227_o 17457992_589055291299439_6675902537267278611_n 17424698_589055254632776_7697299801357176866_n

 

8.4. Dunajská Streda
Starší žiaci – voľný štýl

17800058_1950375395193453_2406079387996856326_n

 

6.5. Rimavská Sobota
Kadeti – voľný štýl, ženské zložky

 

11.6. Šamorín
SDL – gréckorímsky štýl

 

30.9. Snina
SDL – voľný štýl

 

14.10. Prievidza
Mladší žiaci – gréckorímsky štýl

 

4.11. Snina
Seniori – gréckorímsky, voľný štýl

 

11.11. Šamorín
Starší žiaci – gréckorímsky štýl

 

3.12. Snina
Seniorská Liga

 

Majstrovstvá – SR – 3.-5.2. Snina Juniori – gréckorímsky, voľný štýl