Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov

Slovenský zápasnícky zväz želá všetkým členom a priaznivcom zápasenia
pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2018 plný zdravia,
šťastia a radosti z úspechov !  
Sekretariát SZZ 

Clanky