Podmienky súťaženia 2017
Prihlášky do DSD pre rok 2017
Ekonomické ustanovenie pre rok 2017
Podmienky na prijatie príspevku na organizovanie MT v SR pre rok 2017

JANUÁR
20.-22. Školenie rozhodcov Rimavská Sobota pozvánka s predbežným programom
27.-28. MT o Pohár riaditeľa ŠG Bratislava prípravka, žiaci v.š. rozpis výsledky 
FEBRUÁR
4.-5. M-SR Snina juniori v.š.
gr.š.
rozpis v.š.
rozpis gr.š.
výsledky v.š.
výsledky gr.š.
18. M-SR Marcelová (Chotín) kadeti gr.š. rozpis výsledky
25. I. kolo SDL Bratislava dorastenci v.š. pozvánka výsledky
25. MT Laborec Nesvady vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky 
MAREC
4. I. kolo KŽL – východ Košice prípravka, žiaci v.š.  výsledky
11. II. kolo SDL Nitra dorastenci v.š.  pozvánka  výsledky
18. Valné zhromaždenie Šamorín  zápisnica
25. M-SR Bánovce nad Bebravou ml. žiaci v.š. rozpis
prihláška
výsledky
APRÍL
1. I. kolo SL Košice seniori v.š. pozvánka výsledky 
2. I. kolo KŽL – západ Trenčín prípravka, žiaci v.š. pozvánka výsledky 
8. M-SR Dunajská Streda st. žiaci v.š. rozpis
prihláška
výsledky 
9. I. kolo KŽL – západ (gr.š.) Trhová Hradská prípravka, žiaci gr.š. výsledky 
15.-16. Veľkonočné sviatky
21.-23. Školenie trénerov (1. časť) Bratislava  plán školenia
28. Župná olympiáda Dunajská Streda juniori v.š., gr.š. rozpis výsledky
29. MT Mládeže Stará Ľubovňa vybrané kategórie v.š. rozpis
29. Dunajský pohár Šamorín st. žiaci gr.š., v.š. rozpis sk

prihláška

MÁJ
5.-6. M-SR Rimavská Sobota kadeti, ženské zložky v.š. rozpis
prihláška
výsledky – k
výsledky – ž.z.
13. MT Gemerský pohár Rimavská Sobota st.žiaci, U23 v.š. rozpis výsledky
14. II. kolo KŽL – západ (gr.š.) Trhová Hradská prípravka, žiaci gr.š. výsledky
20. II. kolo KŽL – východ Snina prípravka, žiaci v.š. výsledky
27. MT Žitnoostrovský pohár Dunajská Streda vybrané kategórie v.š. rozpis
prihláška 
výsledky 
JÚN
3. MT Mládeže Bánovce nad Bebravou prípravka, žiaci a vybrané kategórie v.š. rozpis  výsledky
4. I. kolo SDL (gr.š.) Marcelová dorastenci gr.š. pozvánka výsledky
10. II. kolo SL Nitra seniori v.š. pozvánka výsledky 
10. II. kolo KŽL – západ Považská Bystrica prípravka, žiaci v.š. pozvánka  výsledky
11. II. kolo SDL (gr.š.) Šamorín dorastenci gr.š. pozvánka výsledky
16.-17. MT Memoriál J. Svobodu Bratislava seniori v.š. rozpis
pozvánka
výsledky
JÚL
1. Veľká cena Žitného Ostrova Dunajská Streda vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky
Letné prázdniny
AUGUST
Letné prázdniny
SEPTEMBER
2. MT o Pohár starostu Trhová Hradská ml. žiaci a vybrané kategórie gr.š. rozpis  výsledky
9. MT Memoriál G. Kúra Komárno vybrané kategórie gr.š., v.š. rozpis výsledky
9.-10. MT mládeže Kolárovo vybrané kategórie gr.š., v.š. rozpis výsledky
9.-10. Školenie trénerov (II. časť) Šamorín
16. MT Mládeže Prievidza vybrané kategórie v.š. rozpis sk
rozpis en
prihláška
výsledky
16. MT Women Cup Prievidza ženské zložky v.š. rozpis sk
rozpis en
prihláška
výsledky
23. MT Memoriál J. Svitača Nitra U23 a vybrané kategórie v.š. rozpis sk
rozpis en
výsledky
30. MT Memoriál L. Mlyneka Trenčín mládež, veteráni v.š. rozpis výsledky
30. III. kolo SDL Snina dorast v.š. pozvánka výsledky
OKTÓBER
7. MT o Pohár starostu Marcelová v.š.
gr.š.
rozpis výsledky
14. M-SR Prievidza ml. žiaci gr.š. rozpis
prihláška
výsledky
21. MT Memoriál J. Žídzika Snina prípravka, ml. žiaci v.š. rozpis
rozpis en
prihláška
výsledky
27.-29. MT Memoriál A. Buríka Snina U23 v.š. rozpis výsledky
28. III. kolo KŽL – východ Snina prípravka, žiaci v.š. pozvánka
rozpis
výsledky
28. MT o Pohár primátora a Mem. L. Fodora Šamorín žiaci a vybrané kategórie gr.š. rozpis výsledky
 29. III. kolo KŽL – západ Dunajská Streda prípravka, žiaci v.š. pozvánka
prihláška
výsledky III. kolo
výsledky (spolu)
NOVEMBER
 4. M-SR Snina seniori gr.š.
v.š.
rozpis
prihláška
výsledky gr.š.
výsledky v.š.
11. M-SR Šamorín starší žiaci gr.š. rozpis
prihláška
výsledky
17.-19. MT V4 OH nádejí Košice kadeti, juniori, junioky v.š. rozpis
rozpis en
výsledky j
výsledky k
25. IV. kolo KŽL – západ Trenčín prípravka, žiaci v.š. pozvánka
prihláška
výsledky
výsledky – celkovo
26. IV. kolo KŽL – východ Stará Ľubovňa prípravka, žiaci v.š. výsledky
DECEMBER
2. MT Memoriál M. Athanasova Košice prípravka, ml. žiaci v.š. rozpis výsledky 
3. III. kolo SL Snina seniori v.š. pozvánka výsledky