Oznam

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

od 1.1. 2017 je pre sekretariát SZZ oficiálne platný tento nový e-mail: szz@zapasenie.sk, ktorý nahrádza pôvodný s koncovkou „sztk.sk“.  Zmenené e-maily budú mať aj členovia VV-SZZ, DK a KK:

karsnak@zapasenie.sk – prezident

szeiler@zapasenie.sk – viceprezident gr.š.

hakszer@zapasenie.sk – viceprezident v.š.

mikuska@zapasenie.sk – člen VV

laco@zapasenie.sk – člen VV

zaremba@zapasenie.sk – člen VV

radnoti@zapasenie.sk – člen VV

drmola@zapasenie.sk – predseda Disciplinárnej komisie

capova@zapasenie.sk – predseda Kontrolnej komisie

 

Pre zahraničný styk zostáva naďalej v platnosti e-mail: svk@fila-wrestling.com resp. svk@united-world-wrestling.org

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

Výcvikové tábory

Január

 

Snina. Kadeti, juniori. Voľný štýl
kadjun-snina-januar

 Snina. Kadeti, juniori. Voľný štýl

kadjun-snina-januar-2

 

 

 

Táta (Maďarsko). Seniori. Voľný štýl

tata-sen-jan-vs


Február

 

Ľvov (Ukrajina). Kadeti, juniori. Voľný štýl

kadjun-lvov-febr

 Wladyslawowo (Poľsko). Seniori. Voľný štýl

sen-wladislawow-febr

Wladyslawowo (Poľsko). Seniori. Voľný štýl

se-wladislawow-febr-2


Marec

 

Gruzínsko. Seniori. Voľný štýl

sen-geo-marec

 Kanjiza (Srbsko). Juniori. Gréckorímsky štýl

gre-jun-kanjiza-marec-2

 Kanjiza (Srbsko). Juniori. Gréckorímsky štýl

gre-jun-kanjiza-marec-1

 

 

 

 

 

 

Mátraháza (Maďarsko). Seniori. Gréckorímsky štýl

gre-sen-matrahaza-marec-3

Mátraháza (Maďarsko). Seniori. Gréckorímsky štýl

gre-sen-matrahaza-marec-2

Mátraháza (Maďarsko). Seniori. Gréckorímsky štýl

gre-sen-matrahaza-marec-1


Apríl

 

Prievidza. Ženy

zeny-pd-april


Máj

 

Budapešť (Maďarsko). Ženy

zeny-maj-budapest-2

 

Budapešť (Maďarsko). Ženyzeny-maj-budapest-1


Jún

 

 Mátraháza (Maďarsko). Juniori, U23. Gréckorímsky štýl

jun23-gre-matrahaza-jun-4

Mátraháza (Maďarsko). Juniori, U23. Gréckorímsky štýl

jun23-gre-matrahaza-jun-3

Mátraháza (Maďarsko). Juniori, U23. Gréckorímsky štýl

jun23-gre-matrahaza-jun-2

Spala (Poľsko). Seniori. Voľný štýl

sen-vs-spala-jun

Mátraháza (Maďarsko). Juniori, U23. Gréckorímsky štýl

jun23-gre-matrahaza-jun-1


Júl

 

Snina. Kadeti. Voľný štýl

kadet-vs-snina-jul

Snina. Kadeti. Voľný štýl

kadet-vs-snina-jul-2

 

Snina. Kadeti. Voľný štýl

kadet-vs-snina-jul-1

Prievidza. Ženy

zeny-pd-jul-2

Prievidza. Ženy

zeny-pd-jul-1

Mátraháza. (Maďarsko). Kadeti. Gréckorímsky štýl

kadet-gre-matrahaza-jul-2

Mátraháza. (Maďarsko). Kadeti. Gréckorímsky štýl

kadet-gre-matrahaza-jul-1


August

 

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-5

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-7

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-6

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-4

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-2

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-3

Štrbské Pleso. Seniori. Voľný štýl

pleso-sen-vs-august-1

Šamorín. Spoločné sústredenie

samorin-vsetci-august-3

Šamorín. Spoločné sústredenie

samorin-vsetci-august-1

Šamorín. Spoločné sústredenie

samorin-vsetci-august-4

Šamorín. Spoločné sústredenie

samorin-vsetci-august-5

 

 


September

 

Košice. Seniori, juniori. Voľný štýl

sen-jun-vs-ke-sept-1

Košice. Seniori, juniori. Voľný štýl

sen-jun-vs-ke-sept-3

Košice. Seniori, juniori. Voľný štýl

sen-jun-vs-ke-sept-2


Október

 

Bratislava. Výber PZ. Voľný štýl, gréckorímsky štýl

polic-vs-gre-ba-okt


November

 

Prievidza. Seniori, juniori. Voľný štýl

sen-jun-pd-novem

 

Majstrovstvá – SR

19.-21. 2. Snina
Juniori – voľný štýl, gréckorímsky štýl

Majstri SR - voľný štýl Majstri SR - gréckorímsky štýl

12. 3. Košice
Mladší žiaci, ženské zložky – voľný štýl

Slávnostné otvorenie Slávnostné otvorenie

1.-3. 4. Bratislava
Kadeti – voľný štýl, gréckorímsky štýl

Majstri SR - voľný štýl Majstri SR - gréckorímsky štýl
Nástup finalistov Nástup finalistov
Slávnostné otvorenie

9. 4. Stará Ľubovňa
Starší žiaci – voľný štýl

Majstri SR Slávnostné otvorenie

 

15. 10. Šamorín
Mladší žiaci – gréckorímsky štýl

Majstri SR

4.-5. 11. Prievidza
Seniori – voľný štýl, gréckorímsky štýl

Nástup finalistov Nástup finalistov
Nástup finalistov Nástup finalistov

 

12. 11. Šamorín
Starší žiaci – gréckorímsky štýl

Majstri SR Slávnostné otvorenie

 

26. 11. Snina
Dorast – Slovenská dorastenecká liga

Víťazné družstvá víťazné družstvo

 

3. 12. Rimavská Sobota
Seniori – Seniorská liga

Víťazné družstvo Víťazné družstvá

 

Olympijské kvalifikačné turnaje

Európsky kvalifikačný turnaj – Zrenjanin (Srbsko) – 2016
1. Svetový kvalifikačný turnaj – Ulánbátar (Mongosko) – 2016
2. Svetový kvalifikačný turnaj – Istanbul (Turecko) – 2016

Kadeti

Štokholm (Švédsko) – 2016

Veteráni

Walbrzych (Poľsko) – 2016

 

Seniori

Budapešť (Maďarsko) – 2016
neolympijské hmotnostné kategórie