OZNAM-zrušenie I. kola SL

Na základe odhlásenia sa družstiev ZK Slávia Snina, ZK Dunajplavba Bratislava a ZK Košice 1904 z dlhodobej súťaže družstiev /Slovenská liga seniorov v zápasení voľným štýlom/ ŠTK rozhodla, že I. kolo SL plánované na 29.10. 2016 bude zrušené. Systém resp. termíny a miesta konania SL seniorov budú zverejnené v kalendári súťaží po prerokovaní podmienok na novembrovom VV-SZZ.

Sekretariát SZZ

OZNAM výberové konanie

Slovenský zápasnícky zväz vypisuje výberové konanie na obsadenie pozícií trénera štátnej reprezentácie v zápasení na obdobie rokov 2016-2020 v týchto vekových kategóriách:

 

seniori /voľný štýl/

seniori /gréckorímsky štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V. kvalifikačného stupňa, trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

U 23 a juniori  /voľný štýl/

U 23 a juniori /gréckorímsky štýl/

Ženské zložky /voľný štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V.-IV.-III. kvalifikačného stupňa, trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

kadeti /voľný štýl/

kadeti /gréckorímsky štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V.-IV.-III.-II.-I. kvalifikačného stupňa s tým, že tréner s II. alebo I. kvalifikačným stupňom začne v šk. roku 2017/2018 pracovať na zvyšovaní svojej kvalifikácie trénera,

trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

Prihlášky a profesijný životopis zasielajte poštou na adresu: Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava alebo na e-mail: szz@sztk.sk najneskôr do 31.10. 2016.

 

 

Elena Valentová, gen. sekretárka SZZ

Majstrovstvá Sveta Veteránov 2016-výsledky

V dňoch 7.-9.10.2016 sa uskutočnili Majstrovstvá Sveta Veteránov vo voľnom štýle. Slovensko sa rozhodlo reprezentovať 6 pretekárov, z ktorých Martin RUNČÁK vybojoval titul Majstra Sveta a Juraj DANCÁK bronzovú medailu z Majstrovstiev Sveta!
Výsledky:

Veková kat. A (35-39 rokov)
76 kg
Martin RUNČÁK 1.miesto/6
1/2 finále:  SVK – MGL 4:0 VT
Finále 1 -2: SVK – USA 4:1 PP
85 kg
Juraj DANCÁK  3.miesto/13
Qual.: SVK – POL 11:4 PP
1/4 finále: SVK – RUS 0:6 PO
Rep.: SVK – RUS 10:0 TP
Finále 3-5: SVK – MDA 9:2 VT

Veková kat. B (40-44 rokov)
85 kg
Henrich PIETRIK 5.miesto/ 17
1/8 finále: SVK – JPN 4:0 VT
1/4 finále: SVK – MDA 0:2 PO
Rep.: SVK – RUS 12:1 TP
Finále 3-5: SVK – MGL 2:2 PP
Attila RAISZ 7.miesto/ 17
1/8 finále: SVK – ITA 10:0 TP
1/4 finále: SVK – GRE 1:4 PP

Veková kat. C (45-49 rokov)
97 kg
Peter DENK 6.miesto/ 7
Qual.: SVK – POL 0:10 TP

Veková kat. D (50-54 rokov)
85 kg
Róbert ZVÁČ 14.miesto/ 16
1/8 finále: SVK – KAZ 0:10 TP

Gratulujeme!

OZNAM

Dňa 2.10. 2016 sa konalo volebné Valné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu, na ktorom boli právoplatne zvolení do Vedenia SZZ na ďalšie 4-ročné obdobie olympijského cyklu funkcionári:

Zloženie Výkonného výboru SZZ od 2.10. 2016:
Mgr. Ján KARŠŇÁK – prezident
Roland HAKSZER – viceprezident za voľný štýl a ženskú zložku
Zoltán SZEILER – viceprezident za gréckorímsky štýl
Mgr. Karol MIKUŠKA – člen
Ing. Jaroslav ZAREMBA – člen
Vladimír LACO – člen
Jozef RADNÓTI – člen

S pozdravom Elena Valentová,
generálna sekretárka SZZ

Sumár zakázaných látok vydaných WADA

Vážení reprezentační tréneri, športovci, tréneri, funkcionári, zástupcovia ZK-ZO,

V prílohe je sumár zakázaných látok vydaných WADA!!

Tento zoznam bol aktualizovaný a vstúpi do platnosti od 1. januára 2017. Prosím, pozorne si prílohy prečítajte, a to najmä v súhrne údajov o úpravách.

Žiadame Vás rozšíriť tieto informácie vo svojej FEDERÁCIE, najmä VAŠÍM ŠPORTOVCOM – lekárom – trénerom.

Využívame túto príležitosť pripomenúť, že:

– Intravenózne infúzie a / alebo injekcie viac ako 50 ml za 6 hodín sú zakázané

– Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nedostavenie sa k odberu vzorky je považované za porušenie antidopingových pravidiel a podľa toho to bude potrestané (4 roky suspenzia)

– Podvádzanie alebo pokus o manipuláciu s akoukoľvek časťou dopingovej kontroly (to zahŕňa zámerne narúšanie dopingovej kontroly úradníka) je považované za porušenie antidopingovej úpravy pravidiel a podľa toho to bude potrestané (4 roky suspenzia)

Ďakujeme vám za dodržiavanie pravidiel v boji proti dopingu.

S pozdravom,
United World Wrestling

wada-2016-istue-final-en_0
2016-09-29_-_wada_monitoring_program_eng_final
2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final
2016-09-29_-_wada_summary_of_modifications_eng_final-3

http://www.zakazanelatky.sk/ Užitočná stránka, ktorá slúži na vyhľadávanie liekov, a vyhodnotenie, či sú alebo nie sú povolené z hľadiska dopingového účinku. Zároveň na tejto stránke nájdete užitočné informácie o terapeutických výnimkách, ako aj rôzne aktuality súvisiace s antidopingovou problematikou.

Výzva pre ZK-ZO – organizovanie M-SR starších žiakov v gr.š. 2016

ZK Spartacus Komárno oznámil dňa 3.10.2016, že odstupuje od organizovania M-SR starších žiakov v grécko-rímskom štýle, ktoré mali byť v Komárne dňa 12.11.2016 z organizačných a personálnych dôvodov. Na základe uvedeného, ponúkame organizovanie M-SR starších žiakov v grécko-rímskom štýle ostatným ZK-ZO. Záujem o organizovanie tejto súťaže zasielajte e-mailom na sekretariát SZZ do 10.10.2016.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.