OZNAM – SL

VV SZZ na svojom zasadnutí 16.09.2016 v Prievidzi rozhodol o priebehu Slovenskej ligy /SL/ seniorov v.š. nasledovne:

SL seniorov v.š. sa v roku 2016 uskutoční podľa podmienok, ktoré boli pre tento rok schválené.

Zmena je len v tom, že sa uskutočnia len 2 kolá:
I. kolo bude 29.10. 2016 v Košiciach /zmena oproti pôvodnému terminu/
II. kolo bude 10.12. 2016 v Snine

ZK-ZO ktoré by sa chceli dodatočne prihlásiť do SL majú možnosť tak urobiť do 1.10. 2016 zaslaním záväznej prihlášky na e-mail sekretariátu SZZ a uhradením poplatku /40,-eur/ za účast v SL seniorov v zmysle Ekonomických usmernení platných pre rok 2016.
V Rimavskej Sobote, dňa 21.09. 2016

Jozef Radnóti
prededa ŠTK SZZ

OZNAM

Vo veku 68 rokov nás opustil dlhoročný člen ZK Vihorlat Snina František Kováč.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 22.9. o 11:00 na novom cintoríne.
Česť jeho pamiatke !

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE o zrušení UZ 6/148/13:

Dňom 18.8. 2016 bola uznesením VV SZZ č. 4/395/16 zrušená časť UZ č. 6/148/13, ktorým bolo P-SZZ schválené, že v prípade zahraničného pretekára, ktorý zmení z dôvodu reprezentácie SR štátnu príslušnosť a získa pre Slovensko medailu, môže požiadať do troch rokov od získania medaily o preplatenie poplatku FILA (UWW), ktorý za jeho transfér uhradil ZK-ZO z vlastných prostriedkov.

VV-SZZ

OZNAM ohľadom I.kola SL

Vzhľadom k tomu, že výber Slovenska mal štartovať v rakúskej bundeslige, čo sa síce na poslednú chvíľu nestalo, ruší sa I. kolo SL seniorov plánované na 10.9.2016 v Bratislave. Ďalšie dve kolá sa zatiaľ nemenia. Potvrdiť by to mal VV-SZZ na svojom zasadnutí 16.9.2016 v Prievidzi a následne budú prihlásené ZO/ZK o tom informované.

Jozef Radnóti
predseda ŠTK SZZ

Majstrovstvá Sveta juniorov 2016-výsledky

Minulý víkend sa skončili Majstrovstvá Sveta juniorov, ktoré sa uskutočnili vo francúzskom meste Macon. Výsledky slovenských zápasníkov:

Grécko-rímsky štýl:
66 kg Leoš Drmola – 30.miesto/31
74 kg Denis Horváth – 23.miesto/33

Voľný štýl:
96 kg Gabriel Tysz – 23.miesto/25