INFO – Majstrovstvá Sveta Veteranov

Dobrý deň,

na základe informácie z UWW Vám oznamujem, že športovci, ktorí sa plánujú v roku 2016 zúčastniť na MS veteránov VŠ alebo GR si už nebudú môcť zakúpiť licenciu priamo na súťaži, licencia musí byť zakúpená prostredníctvom systému ATHENA – registráciou cez SZZ. K registrácii v systéme a zakúpeniu licencie je potrebné zaslať na sekretariát e-mailom tieto naskenované dokumenty: platný pas, foto /formát pas/, lekárske potvrdenie /príloha/ a uhradiť SZZ /na účet Sberbank/ jednorázový poplatok 100 CHF za športovca.

 

Okrem licencií nezabudnite na termíny prihlášok:

MS-veteránov VŠ 7.10. 2016 Walbrzych/POL – počty nahlásiť na sekretariát do 7.8.2016, mená s hmotn. kategóriou a doprovodom do 7.9.2016  /vždy 1 a 2 mesiace pred konaním súťaže/

MS-veteránov GR 23.9.2016 Seinajoki/FIN – počty nahlásiť na sekretariát do 23.7.2016, mená s hmotn. kategóriou a doprovodom do 23.8.2016  /vždy 1 a 2 mesiace pred konaním súťaže/

V prílohe Vám zasielam aj rozpisy MS veteránov VŠ a GR.

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

 

Majstrovstvá Európy Juniorov

Minuli týždeň(21.-26.6.2016) sa uskutočnili Majstrovstva Európy juniorov v Bukurešti/ROU.
Slovenský zápasníci skončili nasledovné:
Grécko-rímsky štýl:
55 kg Arnold Megaly – 16.miesto/19
66 kg Leoš Drmola – 13.miesto/26
74 kg Denis Horváth – 24.miesto/26
85 kg Lajos Papp – 21.miesto/22

Voľný štýl:
60 kg Daniel Chomanič – 16.miesto/22
66 kg Jakub Sykora – 19.miesto/22
96 kg Gabriel Tysz – 9.miesto/15

OZNAM – školenie trénerov I. stupňa a cvičiteľov v roku 2016

SZZ oznamuje, že na jeseň 2016 bude v spolupráci s FTVŠ UK organizovať vzdelávanie  trénerov zápasenia  I. stupňa /podmienka maturita/ a cvičiteľov zápasenia  /bez maturity/. Obsah vzdelávania aj poplatok za vzdelávanie cvičiteľa je rovnaký ako pri vzdelávaní trénera I. stupňa – 100,- eur/osoba – komplet všeobecná časť aj špecializácia.

Prihlášky môžete posielať 31.07. 2016  na e-mail sekretariátu SZZ: szz@sztk.sk

Prihláška na školenie trénerov

Výzva na nahlásenie záujemcov o vzdelávanie trénerov zápasenia – cvičiteľov

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe záujmu z predchádzajúcich rokov o vzdelávanie trénerov zápasenia, ktorí nespĺňali na kvalifikáciu  I.-III. stupňa podmienky (minimálne SŠ) a nemohli sa tak ďalej vzdelávať si Vás dovoľujem informovať, že od 1.1. 2016 je možnosť prihlásiť takýchto záujemcov na vzdelávanie trénerov – cvičiteľov. Vzdelávanie bude zabezpečovať SZZ v spolupráci s FTVŠ UK. Žiadam Vás preto nahlásiť najneskôr do 20.06. 2016 na sekretariát SZZ zoznam potencionálnych záujemcov o absolvovanie vzdelávania trénerov – cvičiteľov (cvičiteľ je športový odborník, ktorý môže oficiálne sám viesť športovú prípravu-tréning ale len za prítomnosti trénera I.-V. stupňa). Po zistení záujmu bude s odborníkmi FTVŠ UK prejednaný termín vzdelávania všeobecnej časti (predpokladaný termín na jeseň), ktorý bude včas oznámený jednotlivým záujemcom (obsah aj poplatok za vzdelávanie cvičiteľa je rovnaký ako pri I. stupni – 100,- eur/komplet všeobecná časť aj špecializácia).

Pre prvotný záujem zašlite prosím tieto údaje:

–          Meno a priezvisko
–          Dátum narodenia
–          Adresa
–          E-mail, mobil

Špecifikácia cvičiteľa:

Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ zápasenia I. stupňa má základné vzdelanie.

Získava najnižšiu cvičiteľskú, inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie.

Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri športovej príprave na úrovni rekreačného športu všetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

E.Valentová, gen.sekretárka
K.Mikuška, predseda TMK

Oznam – reprezentačné súpravy

Vážení členovia SZZ,

nakoľko sa na sekretariáte množia dotazy na možnosť zakúpenia reprezentačných súprav na vlastné náklady  (viď. vzor dole) ktoré boli na náklady SZZ zakúpené nominovaným reprezentantom SR a trénerom ktorí sa zúčastnia v roku 2016 na ME-MS-v kategórii junior do 23 rokov, junior, kadet  a ženská zložka dovoľujem si týmto požiadať záujemcov o zakúpenie reprezentačnej súpravy, aby objednávky spolu s menom a veľkosťami podľa priložených tabuliek (možnosť vybrať veľkosť zvlášť na tepláky, zvlášť na budnu) zaslali na sekretariát SZZ najneskôr do 10.6. 2016 tak, aby so do výroby nezadávali objednávky po 1-2 kusoch. Po tomto termíne budú objednané reprezentačné súpravy zadané do výroby. O termíne dodania budem informovať už len objednávateľov.

Podmienkou prevzatia objednanej reprezentačnej súpravy je vopred úhrada 70,- eur na prevádzkový účet SZZ:

Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava

IBAN:  SK54 3100 0000 0040 9008 5105

SWIFT-BIC: LUBASKBX

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka