ME PZ 2016

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje širokej zápasníckej verejnosti, že v dňoch 21.-23.10.2016 sa v športovej hale Mladosť na Trnavskej ulici v Bratislave uskutočnia Majstrovstva Európy Policajného Zboru v zápasení voľným a grécko-rímskom štýlom, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Predbežný rozpis ME nájdete v medzinárodných podujatiach.

ADA SR – informácia

Oznámenie o pozastavení športovej činnosti Istvánovi Lévaiovi za porušenie antidopingových pravidiel.

 

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR zo dňa  25.04. 2016 pod zn.: 2016-747/926:4 pozastavilo Predsedníctvo SZZ s platnosťou od 15.05. 2016 športovú činnosť v zápasení športovcovi Istvánovi Lévaiovi za porušenie antidopingového pravidla zisteného pri mimo súťažnej kontrole v Dánsku v roku 2016.

Informácia z VZ SZZ 15.05. 2016

Slovenský zápasnícky zväz týmto oznamuje, že dňa 15.05. 2016 boli na VZ SZZ na základe abdikácie predsedu SZZ Františka Lengyela a vyslovení nedôvery podpredsedovi SZZ Marekovi Mlynekovi zvolení do týchto funkcií:

 

Za predsedu SZZ (jediný kandidát) –  Miroslav Vojkovič

Za podpredsedu SZZ (traja kandidáti) – Roland Hakszer

 

Zloženie P-SZZ od 15.05. 2016 do volebného VZ SZZ 02.10. 2016 je:

Predseda – Miroslav Vojkovič

Podpredseda – Roland Hakszer

Členovia: Vladimír Laco, Karol Mikuška, Jozef Radnóti, Jaroslav Zaremba, Zoltán Szeiler

 

Elena Valentová, gen. sekretárka SZZ

Časopis „Slovenský zápasník“

Vážení zástupcovia ZK-ZO,
Predsedníctvo SZZ podporilo iniciatívu redakčnej rady a schválilo opäť vydávanie časopisu “Slovenský zápasník”, ktorý bude financovaný z prostriedkov činnosti zväzu. Obnovený časopis bude zameraný, okrem výsledkovej a informačnej časti i na odborno-metodickú časť (články -publikovanie zápasníkov, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu v postgraduálnom štúdiu a pod.). V roku 2015 bude spracované jedno číslo, v ďalších rokoch plánujeme vydať po dve čísla za rok. Redakčnú radu budú tvoriť zástupcovia zápasenia a zástupcovia FTVŠ UK: pp. Miroslav Ďurech, Pavol Bartík, Karol Mikuška, František Seman, Miloš Štefanovský. Zodpovedná redaktorka Elena Valentová bude spracovávať podklady a pripravovať časopis do finálnej podoby. V prílohe Vám zasielam pokyny k spracovaniu odborno-metodických článkov, ktoré by ste mohli publikovať v tomto časopise. V prípade záujmu o zverejnenie príspevkov do časopisu “Slovenský zápasník” zasielajte podklady (príp. fotografie) na e-mail sekretariátu: szz@sztk.sk
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

II. Svetové olympijské kvalifikácie Istanbul/TUR

Naši pretekári zakončili boj o olympijské miestenky na poslednej olympijskej kvalifikácii v Istanbule. Žiaľ, našu snahu o kvalifikáciu na Olympijské Hry do Ria de Janeiro končíme bez miestenky.

Výsledky:

75 kg Vojtech Jakus      24.miesto/29
65 kg Mykola Bolotnjuk 17.miesto/32
86 kg René Matejov       12.miesto/26
97 kg Jozef Jaloviar        21.miesto/25
125 kg Soslan Gagloev   7.miesto/19

Gratulujeme k vyhratým zápasom a dúfame, že v nasledujúcom olympijskom cykle uspejeme.

MT „O pohár riaditeľky ŠG“-zrušený

SZZ oznamuje ZK-ZO, že MT „O pohár riaditeľky športového gymnázia“  ktorý sa mal konať 20.-21.mája 2016 v Košiciach je na základe informácie organizátora turnaja z technických príčin zrušený.  Náhradný termín tohoto turnaja bude pravdepodobne v novembri 2016 popri MT Olympijských nádejí v Košiciach.

Sekretariát SZZ

František Lengyel sa vzdal mandátu SZZ

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje svojim členom že dňa 25.04. 2016  zanikol mandát predsedovi SZZ  p. Františkovi Lengyelovi v zmysle Stanov SZZ Článku 9 odst./3. František Lengyel sa vzdal funkcie písomným oznámením ku dňu 25.04. 2016. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 nastupuje na miesto predsedu p. Miroslav Vojkovič, ktorý pri voľbe predsedu SZZ získal druhý najvyšší počet hlasov z kandidátov volených na funkciu predsedu SZZ. Členovia P-SZZ s nástupom p. Miroslava Vojkoviča do funkcie predsedu SZZ súhlasili nadpolovičnou väčšinou hlasov a p. Miroslav Vojkovič funkciu predsedu SZZ prijal. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 bude p. Miroslav Vojkovič túto funkciu vykonávať do najbližšieho VZ-SZZ (15.05. 2016), kde sa bude voliť nový predseda SZZ.

V Bratislave dňa, 29.04. 2016

ADA SR – informácia

P-SZZ s platnosťou od 20.04. 2016 pozastavuje športovú činnosť zápasníkovi Štefanovi Vojčákovi, ktorému bol v roku 2015 na M-SR seniorov v Bratislave potvrdený pozitívny dopingový nález. Toto porušenie pravidiel bude riešiť Disciplinárna komisia SZZ po VZ-SZZ v roku 2016.