2016

Zmluva 2016

VYÚČTOVANIE za 01-12-2016
VYÚČTOVANIE za 01-12-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-12-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-11-2016
VYÚČTOVANIE za 01-11-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-11-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-10-2016
VYÚČTOVANIE za 01-10-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-10-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-09-2016
VYÚČTOVANIE za 01-09-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-09-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-08-2016
VYÚČTOVANIE za 01-08-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-08-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-07-2016
VYÚČTOVANIE za 01-07-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-07-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-06-2016
VYÚČTOVANIE za 01-06-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-06-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-05-2016
VYÚČTOVANIE za 01-05-2016 – príjmy
VYÚČTOVANIE za 01-05-2016 – spolu
VYÚČTOVANIE za 01-04-2016
VYÚČTOVANIE za 01-03-2016
VYÚČTOVANIE za 01-02-2016
Zoznam dobrovoľníkov k 15.12.2016
stanovisko MŠVVaŠ SR k uznaniu národného športového zväzu
osvedčenie o uznaní národného športového zväzu
Certifikát o členstve v UWW

Majstrovstva Európy Seniorov 2016-výsledky

Skončili sa Majstrovstva Európy Seniorov 2016, výsledky slovenských pretekárov:
65 kg: Mykola Bolotnjuk 23.miesto/23
74 kg: Michal Duba          7.miesto/18
86 kg: René Matejov     11.miesto/19
97 kg: Jozef Jaloviar        9.miesto/21
59 kg: Zoltán Lévai        20.miesto/20
71 kg: Vojtech Jakus      12.miesto/25
130 kg: Tamás Soós      15.miesto/19

Gratulujeme!
Oficiálna stránka majstrovstiev Európy

UWW stránka majstrovstiev Európy