2015

JANUÁR
30.-31. MT Bratislava mládež  v.š., ž. rozpis výsledky
30.-31. M SR Šamorín juniori  gr.š. rozpis výsledky
FEBRUÁR
 14.-15. M SR Košice juniori v.š. rozpis výsledky
 27.-28. MT Ľadoborec Nesvady gr.š.+ž. rozpis
MAREC
 7. M SR Snina kadeti v.š. rozpis výsledky
 8. M SR Snina kadeti gr.š. rozpis výsledky
14.-15. Valné zhromaždenie Bratislava
21.-22. M SR Prievidza ml. ž., ženy gr.š.+ž.  rozpis výsledky ml.ž.
výsledky ženy
28.-29.
APRÍL
4.-5. Veľkonočné sviatky
18.
25. I. kolo Slovenská dor. liga Dun. Streda dorast v.š. rozpis výsledky
MÁJ
2.-3. MT Stará Ľubovňa mládež v.š. rozpis výsledky
9. MT Gemerský pohár Rim. Sobota st.ž., U23 v.š. rozpis výsledky
16. Memoriál J. Svobodu Bratislava seniori v.š. pozvanie-angl.
rozpis-angl.
rozpis-sk
výsledky
23. MT Pohár riaditeľky ŠG Košice kadeti v.š. rozpis výsledky
23. Žitnoostrovský pohár Dunajská Streda vybrané kateg. v.š. rozpis výsledky
30.-31.  M SR Rim. Sobota starší žiaci gr.š. rozpis výsledky
JÚN
13. MT Starostu obce Modrany gr.š. rozpis výsledky
13. II. kolo Slovenská dor. liga AC Nitra dorast v.š. rozpis výsledky
20. Memoriál Š. Virágha Slávia Komárno gr.š.
27. VC Žitného ostrova Gabčíkovo gr.š. rozpis-sk
invitation-eng
rozpis-hu
výsledky
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
5.-6. Memoriál G. Kúra Komárno gr.š. výsledky
12. MT Prievidza mládež v.š. rozpis
schedule
výsledky
12. MT Women Cap Prievidza ženy v.š. schedule výsledky
19. Memoriál J. Svitača Nitra kadeti v.š. rozpis
schedule
výsledky
19.-20 MT mládeže Kolárovo žiaci gr.š. rozpis výsledky
26. I. kolo Slovenská liga B. Bystrica seniori v.š. rozpis výsledky
26. Memoriál L. Mlyneka Trenčín prípr. + ml.ž. rozpis výsledky
OKTÓBER
3. M SR Dunajská Streda mladší žiaci v.š. rozpis výsledky
10. MT Pohár starostu Marcelová mládež gr.š. rozpis výsledky
10. II. kolo Slovenská liga Slavia Snina seniori v.š. rozpis výsledky
24. MT primátora Šamorín gr.š. rozpis výsledky
31. M SR Bánovce n. Bebr. starší žiaci v.š. rozpis výsledky
NOVEMBER
 6.-7. M SR Bratislava seniori gr.š. rozpis výsledky
 6.-7. M SR Bratislava seniori v.š. rozpis výsledky
14.-15 MT V4 OH nádejí Košice juniori v.š. rozpis výsledky
15. MT Memoriál A. Burika Snina kadeti v.š. rozpis výsledky
21.-22. III. kolo Slovenská dor. liga Košice dorast v.š. rozpis výsledky
28. III. kolo Slovenská liga Vihorlat Snina seniori v.š. rozpis výsledky
DECEMBER
5. MT Memoriál Athanasova Košice mládež v.š.  rozpis výsledky
výsledky dr.
12.-13.
19.-20.

 

Trénerská akadémia FTVŠ

Vážený pán/vážená pani,

predstavitelia národných športových zväzov,
dovoľujeme si Vám popriať krásne sviatky, veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a najmä športových úspechov v novom roku 2016.
Zároveň Vám dávame do pozornosti plánované vzdelávacie aktivity organizované v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

V druhej polovici marca 2016 plánujeme otvoriť vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie trénera/inštruktora I. stupňa.

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3335

https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts

Tešíme sa na dobrú vzájomnú spoluprácu po celý rok 2016.

S pozdravom,

Marta Dybová
referát ďalších foriem vzdelávania
**********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9
814 69 Bratislava
+421 2 206 69 933
www.fsport.uniba.sk

Zákon o športe – aktuálne znenie

Vážení kolegovia,

 

     po dlhej a strastiplnej, takmer 2 – ročnej príprave schválil uplynulý týždeň slovenský parlament nový zákon o športe. Zabezpečuje cca 8 miliónový nárast prostriedkov na šport každoročne v priebehu najbližších štyroch rokov. Prináša aj niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré by mohli v budúcnosti zlepšiť podmienky na rozvoj športu v našej krajine. Na druhej strane určuje pre športové subjekty aj množstvo závažných a komplikovaných úloh, ktoré doteraz nemuseli plniť. Aj vďaka pripomienkam KŠZ SR a podpore združených zväzov, vypadli z paragrafovaného znenia zákona niektoré ustanovenia, ktoré príliš obmedzovali samostatnosť zväzov a snažili sa neprimerane unifikovať činnosť športových subjektov. Dôležitým momentom je, že v prílohe zákona zostala len filozofia vzorca na výpočet dotácií a až nariadením vlády sa určí, ako sa budú vypočítavať a hodnotiť tzv. popularita, resp. výsledky z vrcholných športových podujatí.

 

     Do pracovnej skupiny pre výpočet vzorca a prípravu nariadenia vlády  (prvé zasadnutie bude 9.12.2015) boli dodatočne nominovaní aj zástupcovia KŠZ SR Ľ. Halanda, Z. Kríž a za športovcov J. Gönci. Vedúcim pracovnej skupiny je I. Moška. Dotácie pre športové zväzy na rok 2016 sa vyrátajú na základe projektov zväzov ešte po starom, pribudla však garancia predsedu NR SR P. Pellegriniho, že všetky zväzy budú mať v roku 2016 nárast dotácie o 20 – 40 % oproti súčasnosti. Podľa nových pravidiel sa bude vyratúvať až dotácia na rok 2017.

 

     Nový zákon o športe by mal platiť od 1. januára 2016 za predpokladu, že ho podpíše prezident SR. Odporúčame všetkým zväzovým funkcionárom preštudovať si nový zákon už v predstihu, aby sa mohli zväzy včas pripraviť na celý súbor nových úloh.

 

     KŠZ SR plánuje v spolupráci s MŠVVaŠ SR ako aj s tvorcami zákona zorganizovať začiatkom roku 2016 seminár o zákone o športe na vydiskutovanie si prípadných nejasností, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade, resp. pochopení jednotlivých paragrafov novej právnej normy pre šport.

 

     Aktuálne znenie zákona o športe nájdete na adrese:

 

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5693

 

 

     S pozdravom,

 

 

 

 

PhDr. Zdenko Kríž

generálny sekretár KŠZ SR

OZNAM

Vážení športoví priatelia,

Športový klub polície, Zápasnícky oddiel Banská Bystrica so zármutkom v srdci oznamuje, že nás dňa 1.12.2015 náhle a nečakane opustil vo veku 45 rokov náš  bývalý zápasník pán Vladimír ČUPKA.

Posledná rozlúčka bude v piatok 4.12.2015 o 12.00 hod. v Krematóriu v Banskej Bystrici – Kremnička .

Česť jeho pamiatke!