Usmernenie pre organizátorov medzinárodných športových podujatí

Vážená pani predsedníčka,

Vážený pán predseda,

 

dovoľujem si Vám touto cestou zaslať usmernenie generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR, Ing. Ladislava Čambala, k protokolárnym záležitostiam pre organizátorov medzinárodných športových podujatí na Slovensku, ktoré nám vyplýva z usmernenia rezortu diplomacie SR. Ide o usmernenie týkajúce sa používania štátnych symbolov krajín z ktorých pochádzajú zúčastnení športovci, konkrétne týka sa to športovcov z Kosova.

 

Vzhľadom na to, že Slovenská republika patrí medzi krajiny sveta, ktoré vyhlásenie nezávislosti Kosova neuznali, je treba dbať, aby sa počas trvania medzinárodného športového podujatia organizovaného na Slovensku (počas otváracej, záverečnej ceremónie, ceremónie vyhlasovania víťazov, ale aj počas celého trvania podujatia)nepoužívali štátne symboly Kosova (vlajka, štátny znak) na území Slovenskej republiky.

 

Namiesto toho je odporúčané použiť označenia príslušných medzinárodných športových organizácií (vlajka), ktorých je Kosovo riadnym členom.

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme a zostávame s pozdravom.

List GRS – usmernenie

 

Mgr. Lýdia Babiaková

odbor vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe

sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
tel.: + 421 2 59 374 764

Mobil: +421 908 935 264

lydia.babiakova@minedu.sk

OZNAM

Zomrel bývalý zápasník Juraj Schvarc,  pohreb bude dňa 22.10. 2015 /štvrtok/ o 11,00 hod na cintoríne v Ružinove /Vrakuňa/.

OZNAM

Vážení športoví priatelia,
Slovenský zápasnícky zväz so zármutkom v srdci oznamuje, že v piatok zomrel vo veku 76 rokov bývalý zápasník, predseda zápasníckeho klubu a funkcionár pán Jozef Lohyňa starší. Pohreb bude 20.10. 2015 o 12,00 hod. v Prievidzi.
Česť jeho pamiatke!

 

Prestupy a hosťovania IV.

Hosťovania a prestupy k 01.- 10.10. 2015

 

 

Schválené prestupy:

Meno,priezvisko:                          zo ZK-ZO:                                              do ZK-ZO:    

 

Jozef                Mezej             ZŠK Gabčíkovo                               ZK Gladiátor Šamorín       

Henrich          Pietrik        MZK Bánovce nad Bebravou     ZK Olymp Partizánske

Soslan             Gagloev         ZK Veľký Meder                             ZK Olymp Partizánske

Tomáš             Krupjak        ZK Vihorlat Snina                           ZK 1904 Košice

Miroslav        Firkaľ            ZK Vihorlat Snina                           ZK Slávia Snina

Lajos               Papp               ZK Modrany                                    VŠC Dukla B.Bystrica

Adrián           Turček           ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Erik                 Satina             ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Marcel           Švorc              ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Jakub             Blažek            ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Ján                  Eliáš               ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Denis             Ďurček           ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Bruno            Daniel             ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Denis              Ovesný           ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske       

Milan              Boroš              ZK Glad. Partizánske                      ZK Olymp Partizánske

Tomáš            Uharek           ZK Baník Prievidza                         ZK Olymp Partizánske

 

Pozastavené prestupy:

Meno,priezvisko:                          zo ZK-ZO:                                               do ZK-ZO:    

 

Dan                Palinkáš         ZK 1904 Košice                                ZK Olymp Partizánske

/chýba súhlas materského oddielu /

Attila              Ágh                ZŠK Gabčíkovo                               ZK Gladiátor Šamorín

/chýba súhlas materského oddielu /

Tamás            Szella              ZŠK Gabčíkovo                               ZK Gladiátor Šamorín

/chýba súhlas materského oddielu /

Krisztián        Simon             ZK Gladiátor Šamorín                    ZŠK Gabčíkovo

/chýba súhlas materského oddielu /              

                       

Schválené hosťovania:

Meno,priezvisko:                    zo ZK-ZO:                                  do ZK-ZO:                                   do-termín:

Ivan                Petriv             Lider Ľvov /UKR/                  ZK Vihorlat Snina              30.09.2016          René               Matejov         Dunajplavba Bratislava       ZK Vihorlat Snina             31.03.2016        Michal            Duba              Dunajplavba Bratislava       ZK Vihorlat Snina             31.03.2016
Štefan             Vojčák           Dunajplavba Bratislava       ZK 1904 Košice                   31.03.2016                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Spracoval: J.Radnóti, predseda ŠTK

 

Rimavská Sobota, 13.10. 2015

 

Memoriál Gejzu Kúra – výsledky

Mladí zápasníci zo Spartacusu Komárno na XIII. ročníku  „ Memoriál Gejzu Kúra“ vybojovali celkiom  10 zlatých, 8 strieboprných, 4 bronzové medaile a 1 štvrté a 2 piate miesta.

 

V dňoch 18.-19.09.2015 v Mestskej športovej hale Komárno Zápasnícky klub Spartacus Komárno podporou  a v spolupráci  s  Mestom Komárno, Rieker spol. s r.o., Com Therm spol. s r.o.,  Ludwig Sieťotlač, Cukrárne Marcinkó Eva z Marcelovej,   mediálnych partnerov ÚJSZÓ, DELTA, Komárňanská televízia, Komárno Dnes, Ahoj Komárno, Parameter, Dunatáj,  usporiadal Medzinárodný zápasnícky turnaj ml&aa cute;deže  gréckorímskym štýlom, XIII. ročník  „Memoriál Gejzu KÚR“, ktorom sa zúčastnilo celkom 121 zápasníkov z 5  štátov, reprezentujúcich 14 zápasníckych klubov a oddielov. Na veľkú radosť organizátorov o tento mládežnícky zápasnícky turnaj prejavili veľký záujem nie len zápasnícke kluby zo Slovenska, ale aj zo Zahraničia, čomu nasvedčovala aj účasť. Zápasnícky klub Spartacus Komárno reprezentovalo celkom 25 zápasníkov, ktorí sa zápaseniu venujú pod dohľadom trénerov JUDr. Karol Kúr, CSÓKA Kristián a Davida GOGALADZE. Na XIII. ročn&iacut e;ku na počesť legendy Komárňanského zápasníckeho športu Gejzu Kúra sa na žinienkach v športovej hale v Komárne nastúpili aj najmenší Komárňanskí zápasníci v predškolskom veku, ktorí napriek tomu, že sa na tréningoch v prevažnej miere oboznamujú hravým spôsobom so zápasením, na tomto turnaji prejavili veľkú bojovnosť a túžbu po víťazstve.  Zápasnícky turnaj mal vysokú športovú úroveň, diváci, ktorí prišli do športovej haly mohli vidieť od mladých adeptov zápasenia urputné boje o umiestnenie s kombináciou krásnych akcií s prevedenými atraktívnymi c hmatmi. Turnaj oficiálne otvoril Viceprimátor  Mesta Komárno p. Dr. Imrich Knirs, ktorí osobne dobre poznal Gejzu Kúra a vo svojom príhovore  krátko vymenoval športové výsledky a zásluhy na rozvoji zápasníckeho športu v meste Komárno ako aj zásluhy pri výchove mladých zápasníkov. Na slávnostnom zahajení turnaja sa zúčastnil aj István Lévai, ktorý na Slovensku začal zápasiť v ZK Spartacus Komárno, ktorí sa môže píšíť s titulom Majstra Európy a ziskom 3 bronzových medailí na kontinentálnych majstrovstvách európy. Okres Komárno na turnaji, reprezentovali zápasnícke kl uby  ZK Spartacus Komárno, ZK Modrany, ZŠK Modrany, ZK Kolárovo, ZK Nesvady a ZK Marcelová a ktoré na turnaji vzorne reprezentovali náš okres. Medzinárodný turnaj sa na vysokej úrovni vydaril ako po organizačnej stránke tak aj po športovej.   ,  v konečnom hodnotení môžeme hodnotiť ako úspešný o čom svedčia aj slová jednotlivých vedúcich družstiev, ktorí vyslovili vysokú spokojnosť s kvalitou, so spôsobom usporiadania turnaja ako aj s účasťou kvalitných žiackych družstiev. Na slávnostné vyhlasovanie víťazov sa dostavil aj Primátor mesta Komárno Ing. László Stubendek, ktorí spoločne  s víceprimátorom Imrichom Knirsom a Istvánom Lévaim dekorovali najúspešnejších zápasníkov. . Zápasníci ZK Spartacus Komárno nakoniec skončili v súťaži družstiev na I. mieste.   a v súťaži jednotlivcov zápasnícke kluby z okresu Komárno dosiahli nasledovné výsledky :

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV:

Csapatverseny végeredménye:

 

 1. ZK SPARTACUS KOMÁRNO    SVK    132 bodov      
 2. HERACLE                                       ROU      91 bodov
 3. MUKAČEVO                                   UKR      59 bodov
 4. ZŠK GABČÍKOVO                           SVK        38 bodov
 5. PODRAVKA KOPRIVNICA           CRO       37 bodov
 6. GLADIÁTOR ŠAMORÍN               SVK        35 bodov

Ďaľšie výsledky žitnoostrovských družstiev

ZK MODRANY                          SVK      25 bodov

ZŠK KOLÁROVO                       SVK    23 bodov

ZK MARCELOVÁ                      SVK    19 bodov

ZK TRHOVÁ HRADSKÁ           SVK    13 bodov

ŠK MODRANY                           SVK      12 bodov

 

Výsledky jednotlivcov

Prípravka „C“  2008-2009

21 kg

 1. miesto – BALÁZS Adrián – ZK Spartacus Komárno
 2. miesto – CSIZMADIA Levente- ZK Spartacus Komárno

23 kg

-1. miesto – HUSZAROVICS  René – ZK Trhová Hradská

-2. miesto – ROZBROY Dárius  – ZK Spartacus Komárno

GYEREK „B“  2006-2007

24 kg

 1. miesto – GROMER Maxim – ZK Spartacus Komárno

26 kg

 1. miesto -LUNGU Constantin – Heracle Románia
 2. miesto – BENKO Ivan – Podravka CRO
 3. miesto -JUHÁSZ Dániel – ŠKZ Kolárovo
 4. miesto -MOLNÁR Roland  – Sárvár HUN
 5. miesto – LAKATOS Patrik – ŠKZ Kolárovo
 6. miesto – DINKO Nikolas – ŠKZ Kolárovo
 7. miesto – ÉDES János – ZK Modrany

28kg

 1. miesto – GERGŐ Csongor – ZK Spartacus Komárno

40kg

 1. miesto – ĎURÁČ Tibor– ŠKZ Kolárovo
 2. miesto – HVĚZDA Milan – ZK Spartacus Komárno
 3. miesto – SZI Mátyás – ZK Spartacus Komárno

Prípravka  „A“ 2004 – 2005

35kg

 1. miesto – ONFREI Alexandru– Heracle Románia
 2. miesto – LUNGU Iulian– Heracle Románia
 3. miesto – POMAH Roman – Mukačevo UKR
 4. miesto – SFINACIUS Alexandru– Heracle Románia
 5. miesto – JAKUPANEC Frank– Podravka CRO
 6. miesto – TATAI Mark– ZK Trhová Hradská

38kg

 1. miesto – LAKATOS  Imrich – ZK Spartacus Komárno
 2. miesto – CSÓKA Richard – ZK Trhová Hradská
 3. miesto – MAROSI Kristián – NIKÉ SE – HUN

50kg

 1. miesto – BARANOV Pavlo– Mukačevo BK UKR
 2. miesto – NAGY Dávid- ZK Spartacus Komárno

62kg

 1. miesto – DOMONKOS Máté – ŠK Modrany
 2. miesto – DELIMAR Stefan – Podravka – CRO
 3. miesto – TÖRÖK Bakázs – ZK Spartacus Komárno
 4. miesto – STOJKA Peter – ŠKZ Kolárovo
 5. miesto – MIŠEČKA Marcel– ŠKZ Kolárovo

Mladší žiaci  2002 – 2003

29kg

 1. miesto – ZARZU Raul– Heracle Románia
 2. miesto – NAGY Nikolas – ZK Spartacus Komárno
 3. miesto – REMES Norbert – ZK Modrany
 4. miesto  – SZILAGYI Ttandfir – Heracle Románia
 5. miesto – TERENBECEA Ilie– Heracle Románia
 6. miesto – BECK Kristián – ZK Marcelová

31kg

 1. miesto – DRAGI Emil– Heracle Románia
 2. miesto – ČATÁLIN Paval– Heracle Románia
 3. miesto – GALBAVÝ Albin- ZK Marcelová
 4. miesto – HORVÁT ALEX- ZK Spartacus Komárno

33kg

 1. miesto – orosz Raul – Heracle Románia

35kg

 1. miesto  – STUOAKOV Volodymyr – Mukačevo UKR
 2. miesto – JORDÁN Szilárd – NIKÉ SE HUN

37kg

 1. miesto -KHALIKOV Eleh –Mukačevo – UKR
 2. miesto – MARCIUK Cristian – Heracle Románia
 3. miesto – NAGY Tamás – ZK Spartacus Komárno
 4. miesto  – SLUKA Ádám – ŠK Modrany
 5. miesto  – VIDA Máté – ZŠK Gabčíkovo

40kg

 1. miesto -CHMYR Ivan – Mukačevo UKR
 2. miesto -SZEILER Mátyás – Gladiátor Šamorín
 3. miesto -DELIMIR Valent – Podravka CRO
 4. miesto  – CSICSAI Attila – ZŠK Gabčíkovo

44kg

 1. miesto -VARČEVIČ Filip – Podravka CRO
 2. miesto – PREZMECZKY Július – ZK Spartacus Komárno
 3. miesto – LEVYTSKIJ Konstantin – Mukačevo UKR
 4. miesto  – VASILKUM Oleg – NIKÉ SE HUN

48kg

 1. miesto -MEZEJ Joezf – Gladiátor Šamorín
 2. miesto – RAFAEL Kevin- ZK Spartacus Komárno

52kg

 1. miesto – CSÖRGŐ Áron – ZŠK Gabčíkovo
 2. miesto – KIS Ivan – Mukačevo UKR
 3. miesto – SZELLE Tamás – Gladiár Šamorín

57kg

 1. miesto – NOGIČ Alen- Podravka CRO
 2. miesto – HRUDNAK Alexander – Mukačevo UKR

62kg

 1. miesto – GERGŐ Kristof – ZK Spartacus Komárno
 2. miesto – VAJAS Viliam – ZŠK Gabčíkovo

68kg

 1. miesto – KOVACS Nikolas – ZK Modrany
 2. miesto – TOLDI Bálint – Sárvár HUH
 3. miesto – RABINA Róbert – Somorjai Gladiátor Šamorín
 4. miesto  – GÁL Bence – ZK Nesvady

73kg

 1. miesto – TÓTH Gergely – ŠK Modrany
 2. miesto – MARCHIEVKA Jakub – Gladiátor Šamorín
 3. miesto – LAMI Viktor – ŠK Modrany

Starší žiaci 2000-2001

35kg

 1. miesto – TUDOR Constantin – Heracle ROU
 2. miesto – RUBEI Florin – Heracle ROU
 3. miesto – DOLNÍK Krisztián – ZK Spartacus Komárno

38kg

 1. miesto – SEBŐK Karcsi- ZK Spartacus Komárno

42kg

 1. miesto ADILOV Adisher – Niké SE HUN
 2. miesto MOLNÁR Benett – Sárvár HUN
 3. miesto POKAJEC Adam – Niké SE HUN

47kg

 1. miesto – SAYMANSKIJ Artur – Mukačevo UKR
 2. miesto – KÜRTI   Krisztián – ŠKZ Kolárovo
 3. miesto – KÜRTI   Márió – ŠKZ Kolárovo
 4. miesto – OPÁLKA Kevin – ZK Marcelová
 5. miesto – NAGY Balázs – ZK Spartacus Komárno

53kg

 1. miesto – BUZILA Andrei – Hercle Románia
 2. miesto – ROMANIAC Cesar – Hercle Románia
 3. miesto – FILIP Peter – Podravka CRO
 4. miesto – LAKATOS Lucián – ŠKZ Kolárovo
 5. miesto – NÉMETH Csaba – ZK Spartacus Komárno

56kg

 1. miesto – SZEIF Lukáš – ZŠK Gabčíkovo
 2. miesto – MEGÁLY Zoltán -ZK Marcelová
 3. miesto – OLÁH Olivér – Gladiátor Šamorín

59kg

 1. miesto – SLUKA István ŠK Modrany
 2. miesto – HULMAN Nikolas – ZK Spartacus Komárno
 3. miesto – MEDVID Dmytro – Mukačevo UKR
 4. miesto  – BILAK Yurij – Mukačevo UKR
 5. miesto  – KAJTÁR Sándor – ZK Modrany
 6. miesto – PARADI József – ZK Marcelová

62kg

 1. miesto – HOLÓCSI Bence – Gladiátor Šamorín
 2. miesto – BARBUL Andrei – Hercle Románia
 3. miesto – KÁLMÁN Kristián – ZK Marcelová

66kg

 1. miesto – CSÖLLEI Márton – ZŠK Gabčíkovo

73kg

 1. miesto – NAGY Kevin – ZK Spartacus Komárno

100kg

 1. miesto – SZEIFERT Ramón – ZK Spartacus Komárno

Kadet 1998-1999

50kg

 1. miesto NAGY Arnold – ZK Spartacus Komárno
 2. miesto BULGAR Márius-Heracle-ROU

63kg

 1. miesto – KONYÁRI Dániel – ZK Spartacus Komárno

 

JUDr. Karol Kúr – predseda

ZK Spartacus Komárno

 

 

XIII. „ KÚR  GÉZA“  nemzetközi birkózó Emlékversenyen mérlege 10 arany, 8 ezüst,

4 bronz érem, 1 negyedik és 2 ötödik hely a Spartacus birkózóinak.

 

 

2015 szeptember 18.-19.-én Komáromban helyi  sporcsarnokban XIII.-ik alkalommal rendezte meg a Komáromi Spartacus Birkózó klub a  Komárom Város Önkormányzata a RIEKER Slovakia válallata a COM-Therm Kft, Ludwig sieťotlač, Kollár Zoltán, a Marcinkó Eva Marcelházi cukrászmühely, támogatásával  az  ÚJSZÓ, DELTA, Komáromi TV, Komárno Dnes, Ahoj Komárno, Parameter, Dunatáj, média partnerek közremüködésével  a XIII. KÚR  GÉZA nemzetközi ifjúsági  kötötfogású  birkózó Emlékversenyt. A birkózó versenyen 5 ország 121  ifjú birkózója vett részt 14 Birkózó klubbot képviselve. A rendezők nagy örömére úgy a szlovák mint a külföldi csapatok részéről nagy volt az érdeklődés a hagyományosan magas szinvonalú ifjúsági kötötfogású birkózó emlékverseny iránt. A Komáromi Spartacus Birkózó klubbot végül is 25 ifjú birk&o acute;zó képviselte, főleg kezdőkből, az óvodás csoportból, akiket JUDr. KÚR Károly,  CSÓKA Kristián és GOGALADZE Dávid  főleg tapasztalat szerzés és a nemzetközi versenyek hangulatának áttélése céljából  inditottak el ezen a nemzetközileg is elismert és jegyzett ifjúsági  versenyen.  A XIII.-ik  KÚR  GÉZA nemzetközi ifjúsági  kötötfogású  birkózó Emlékverseny egy nagyon szinvonalas egésznapos birkózó verseny volt, nagyon harcias és mindenre elszánt küzdelmeket láthattunk, melyek helyenként meg voltak tüzdelve szemre is nagyon szép és látványos fogásokkal, volt tehát mit nézni. A versenyt  PhDr. KNIRS Imre Komárom Város alpolgármestere nyitotta meg aki személyesen is ismerte Gézát és megnyitó beszédében röviden méltatta érdemeit a Komáromi birkózó sport terén. A verseny megnyitóján részt vett LÉVAI István,  nagy birkózó egyeniség aki Europabajnoki címmel  és háromszoros Európabajnoki bronzéremmel büszkéldehet. A Komáromi járást hát  birkózó klub a Komáromi Spartacus Birkózó klub, a Madari Birkózó klub a Madari Sportklub a Naszvadi a Gútai és a Marcelházi Birkózó klub képviselték szép eredményekkel. A birkózó torna nagyon jól sikerült úgy a színvonal tekintetében, mint a  szervezés, a verseny fojamatossága szempontjából is, mi sem igazolja ezt jobban mint az eggyes csapat vezetök szavai melyekkel  elismérésüket fejezték ki a  Komáromi Spartacus Birkózó klub szervezö gárd&aacu te;jának. Az eredmény hírtetésen tiszteletét tette Stubendek László mérnök a Komárom Város polgármestere is, és Dr. Knirs Imrével és Lévai Istvánnal közösen  adták át a díjakat a legeredményesebb birkózóknak. A Komáromi Spartacus birkózó klub ijfú csapata a csapatversenyben az első helyen végzett, míg a Komáromi járást képviselő birkózó klubbok versenyzői az egyéni versenyben a következö eredményeket érték el:

Csapatverseny végeredménye:

 

 1. KOMÁRIMI  SPARTACUS      SVK    132 pont        
 2. SZATMÁRNÉMETI                   ROU     91 pont
 3. MUNKÁCS                                    UKR     59 pont
 4. BŐSI BK                                          SVK       38 pont
 5. PODRAVKA KOPRIVNICA         CRO       37 pont
 6. SOMORJAI GLADIATOR            SVK      35 pont

További Csallóközi csapatok

MADARI SK                               SVK      25 pont

GÚTAI BIRKÓZÓ SK                 SVK      23 pont

MARCELHÁZI BK                     SVK    19 pont

VÁSÁRÚTI BK                           SVK    13 pont

MADARI BK                              SVK    12 pont

 

EGYÉNI VERSENY

GYEREK „C“  2008-2009

21 kg

 1. hely- BALÁZS Adrián – Komáromi Spartacus BK
 2. hely – CSIZMADIA Levente- Komáromi Spartacus BK

23kg

 1. hely-HUSZAROVICS René – Vásárúti BK
 2. hely – ROZBROY Dárius – Komáromi Spartacus BK

GYEREK „B“  2006-2007

24 kg

 1. hely – GROMER Maxim – Komáromi Spartacus BK

26 kg

 1. hely- LUNGU Constantin – Heracle Románia
 2. hely – BENKO Ivan – Podravka CRO
 3. hely-JUHÁSZ Dániel – Gútai Birkózó sportklub
 4. hely – MOLNÁR Roland – Sárvár HUN
 5. hely – LAKATOS Patrik – Gútai Birkózó sportklub
 6. hely – DINKO Nikolas – Gútai Birkózó sportklub
 7. hely – ÉDES János – Madari BK

28kg

 1. hely – GERGŐ Csongor – Komáromi Spartacus BK

40kg

 1. hely – ĎURÁČ Tibor – Gútai Birkózó sportklub
 2. hely – HVĚZDA Milan – Komáromi Spartacus BK
 3. hely – SZI Mátyás – Komáromi Spartacus BK

Gyerek  „A“ 2004 – 2005

35kg

 1. hely – ONFREI Alexandru– Heracle Románia
 2. hely – LUNGU Iulian– Heracle Románia
 3. hely – POMAH Roman – Munkácsi BK UKR
 4. hely -SFINACIUS Alexandru– Heracle Románia
 5. hely – JAKUPANEC Frank– Podravka CRO
 6. hely – TATAI Mark– Vásárúti BK

38kg

 1. hely – LAKATOS  Imrich – Komáromi Spartacus BK
 2. hely – CSÓKA Richard – Vásárúti BK SVK
 3. hely – MAROSI Kristián – NIKÉ SE– HUN

50kg

 1. hely- BARANOV Pavlo– Munkácsi BK UKR
 2. hely- NAGY Dávid- Komáromi Spartacus BK

62kg

 1. hely- DOMONKOS Máté – Madari Birkózó sportklub
 2. hely- DELIMAR Stefan – Podravka – CRO
 3. hely- TÖRÖK Bakázs – Komáromi Spartacus BK

4 hely- STOJKA Peter – Gútai Birkózó sportklub

 1. hely- MIŠEČKA Marcel- Gútai Birkózó sportklub

Diák  2002 – 2003

29kg

 1. hely- ZARZU Raul– Heracle Románia
 2. hely- NAGY Nikolas – Komáromi Spartacus BK
 3. hely- REMES Norbert – Madari BK
 4. hely- SZILAGYI Ttandfir – Heracle Románia
 5. hely – TERENBECEA Ilie– Heracle Románia
 6. hely – BECK Kristián – Marcelházi BK

31kg

 1. hely – DRAGI Emil– Heracle Románia
 2. hely – ČATÁLIN Paval– Heracle Románia
 3. hely – GALBAVÝ Albin- Marcelházi BK
 4. hely – HORVÁT ALEX- Komáromi Spartacus BK

33kg

 1. hely – orosz Raul – Heracle Románia

35kg

 1. hely – STUOAKOV Volodymyr – Munkácsi BK UKR
 2. hely – JORDÁN Szilárd – NIKÉ SE HUN

37kg

 1. hely -KHALIKOV Eleh –Munkácsi BK – UKR
 2. hely – MARCIUK Cristian – Heracle Románia
 3. hely – NAGY Tamás – Komáromi Spartacus BK
 4. hely- SLUKA Ádám – Madari Birkózó sportklub
 5. hely- VIDA Máté – Bősi BK

40kg

 1. hely-CHMYR Ivan – Munkácsi BK UKR
 2. hely -SZEILER Mátyás – Šomorjai Gladiátor
 3. hely -DELIMIR Valent – Podravka CRO
 4. hely- CSICSAI Attila – Bősi BK

44kg

 1. hely-VARČEVIČ Filip – Podravka CRO
 2. hely- PREZMECZKY Július – Komáromi Spartacus BK
 3. hely – LEVYTSKIJ Konstantin – Munkácsi BK UKR
 4. hely- VASILKUM Oleg – NIKÉ SE HUN

48kg

 1. hely-MEZEJ Joezf – Šomorjai Gladiátor
 2. hely- RAFAEL Kevin- Komáromi Spartacus BK

52kg

 1. hely- CSÖRGŐ Áron – Bősi BK
 2. hely- KIS Ivan – Munkácsi BK UKR
 3. hely – SZELLE Tamás – Somorjai Gladiár

57kg

 1. hely- NOGIČ Alen- Podravka CRO
 2. hely- HRUDNAK Alexander – Munkácsi BK UKR

62kg

 1. hely- GERGŐ Kristof – Komáromi Spartacus BK
 2. hely- VAJAS Viliam – Bősi BK

68kg

 1. hely- KOVACS Nikolas – Madari BK
 2. hely- TOLDI Bálint – Sárvár HUH
 3. hely- RABINA Róbert – Somorjai Gladiátor
 4. hely- GÁL Bence – Naszavdy BK

73kg

 1. hely- TÓTH Gergely – Madari Birkózó sportklub
 2. hely- MARCHIEVKA Jakub – Somorjai Gladiátor
 3. hely- LAMI Viktor – Madari Birkózó sportklub

Serdülő 2000-2001

35kg

 1. hely- TUDOR Constantin – Heracle ROU
 2. hely- RUBEI Florin – Heracle ROU
 3. hely- DOLNÍK Krisztián – Komáromi Spartacus BK

38kg

 1. hely -SEBŐK Karcsi- Komáromi Spartacus BK

42kg

 1. hely ADILOV Adisher – Niké SE HUN
 2. helyMOLNÁR Benett – Sárvár HUN
 3. hely POKAJEC Adam – Niké SE HUN

47kg

 1. hely – SAYMANSKIJ Artur – Munkácsi BK UKR
 2. hely – KÜRTI  Krisztián Gútai  BK
 3. hely – KÜRTI   Márió –  Gútai  BK
 4. hely – OPÁLKA Kevin – Marcelházi BK
 5. hely – NAGY Balázs – Komáromi Spartacus BK

53kg

 1. hely – BUZILA Andrei – Hercle Románia
 2. hely – ROMANIAC Cesar – Hercle Románia
 3. hely- FILIP Peter – Podravka CRO
 4. hely- LAKATOS Lucián – GútaiBK
 5. hely- NÉMETH Csaba -Komáromi Spartacus BK

56kg

 1. hely- SZEIF Lukáš – Bősi BK
 2. hely- MEGÁLY Zoltán -Marcelházi BK
 3. hely- OLÁH Olivér – Somorjai Gladiátor

59kg

 1. hely- SLUKA István Madari Birkózó sportklub
 2. hely- HULMAN Nikolas -Komáromi Spartacus BK
 3. hely- MEDVID Dmytro – Munkácsi BK UKR
 4. hely – BILAK Yurij – Munkácsi BK UKR
 5. hely- KAJTÁR Sándor – Madari BK
 6. hely- PARADI József – Marcelházi BK

62kg

 1. hely- HOLÓCSI Bence – Somorjai Gladiátor BK – Bősi BK
 2. hely- BARBUL Andrei – Hercle Románia
 3. hely- KÁLMÁN Kristián – Marcelházi BK

66kg

 1. hely- CSÖLLEI Márton – Bősi BK

73kg

 1. hely- NAGY Kevin – Komáromi Spartacus BK

100kg

 1. hely- SZEIFERT Ramón – Komáromi Spartacus BK

Kadet 1998-1999

50kg

 1. hely NAGY Arnold Komáromi Spartacus BK
 2. hely BULGAR Márius-Heracle-ROU

63kg

 1. hely- KONYÁRI Dániel – Komáromi Spartacus BK

 

 

JUDr. KÚR Károly – klubelnök

Komáromi Spartacus BK

Časopis „Slovenský zápasník“ …

Vážení zástupcovia ZK-ZO,
Predsedníctvo SZZ podporilo iniciatívu redakčnej rady a schválilo opäť vydávanie časopisu „Slovenský zápasník“, ktorý bude financovaný z prostriedkov činnosti zväzu. Obnovený časopis bude zameraný, okrem výsledkovej a informačnej časti i na odborno-metodickú časť (články -publikovanie zápasníkov, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu v postgraduálnom štúdiu a pod.). V roku 2015 bude spracované jedno číslo, v ďalších rokoch plánujeme vydať po dve čísla za rok. Redakčnú radu budú tvoriť zástupcovia zápasenia a zástupcovia FTVŠ UK: pp. Miroslav Ďurech, Pavol Bartík, Karol Mikuška, František Seman, Miloš Štefanovský. Zodpovedná redaktorka Elena Valentová bude spracovávať podklady a pripravovať časopis do finálnej podoby. V prílohe Vám zasielam pokyny k spracovaniu odborno-metodických článkov, ktoré by ste mohli publikovať v tomto časopise. V prípade záujmu o zverejnenie príspevkov do časopisu „Slovenský zápasník“ zasielajte podklady (príp. fotografie) na e-mail sekretariátu: szz@sztk.sk  
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
S pozdravom E.Valentová