ME – U23

Dnes sa začali Majstrovstvá Európy do 23 rokov. Priame prenosy z jednotlivých žineniek môžete sledovať  na linku:

ME-U23

Valné zhromaždenie SZZ

Vážený delegáti,
pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu za rok 2014, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2015 (sobota) od 09,00 hod. v aule budovy SZTK (Dom športu, Junácka 6, Bratislava).

Program:
09,00 – 09,30     Prezentácia
od         09,30

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie zloženia pracovného predsedníctva
 4. Voľby a schválenie zloženia komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej
 1. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 2. Voľba člena predsedníctva
 3. Voľba predsedu disciplinárnej komisie
 4. Správa o činnosti SZZ za rok 2014
 5. Správa o hospodárení za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
 6. Správy o činnosti odborných komisií za rok 2014
 7. Správa Kontrolnej komisie za rok 2014
 8. Vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov-senior,junior,kadet
  Vyhodnotenie troch najlepších ZK-ZO
  Ocenenie jubilantov za rok 2014

12,00 – 13,00     Prestávka – obed
13.
Diskusia
14.
Uznesenia
     15. Záver

Ďalšie potrebné dokumenty nájdete na stránke v lište vedenie.