Vyhodnotenie CTM za rok 2014

V sekcii Mládež – 2014 je zobrazené vyhodnotenie CTM za rok 2014.

Hodnotené CTM V ROKU 2014

 1. VŠC Dukla Banská Bystrica 336 bodov                        
 2. ZK Gladiátor Šamorín 190        
 3. ZK Košice 1904 176
 4. MZK Bánovce nad Bebravou   170                           
 5. ZK Dunajplavba Bratislava 132                 
 6. ZK Dunajská Streda 116        
 7. ZK Vihorlat Snina  81
 8. ZO Juno šport Stará Ľubovňa 54

CTM ktoré sú hrubo vytlačené, budú v roku 2015 dotované zo SZZ resp. z MŠVVaŠ SR /splnili kritéria – podmienky pre zaradenie členov do CTM pre rok 2015/.

Možnosť štúdia na vysokej škole …

Katedra telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si dovoľuje informovať Vás o možnosti štúdia športovcov SZZ.

Katedra má viac ako 50 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa zameriava na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy a na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 29 pedagógov. V ak. roku 2014/2015 študuje na katedre viac ako 800 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

 V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

 • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium
  (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
 • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 4.kvalifikačnú triedu

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

 • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
 • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 5.kvalifikačnú triedu

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

 • študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme);
 • študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo množstvo úspešných slovenských reprezentantov na OH, MS, ME a Svetových univerziádach.

Katedra je každoročne usporiadateľom viacerých vedeckých konferencií a seminárov určených nielen vysokoškolským pedagógom ale aj širokej odbornej verejnosti. Pre potreby vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti bolo zriadené diagnostické laboratórium, ktorá je k dispozícii aj mimo univerzitným pracoviskám, organizáciám.

Viac informácií o našej katedre sa môžete dozvedieť na web stránke: www.ktvs.sk

prof. PaedDr Pavol Bartík,. PhD.          – garant špecializácie zápasenie
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.               – vedúci katedry telesnej výchovy a športu

Prestupy a hosťovania I. 2015

Prestupy a hosťovania sú uverejnené v sekcii ŠTK pre rok 2015.

Hosťovania a prestupy k 10.01. 2015

Schválené prestupy:

Meno,priezvisko:                         zo ZK-ZO:                                              do ZK-ZO:    ____________________

Máté                Hencz               VŠC Dukla B.Bystrica                    ZK Spartacus Komárno

Norbert          Hosznédl        VŠC Dukla B.Bystrica                    ZK Spartacus Komárno

Jozef                Mesiarkin      MZK Bánovce nad Bebravou       ZK Košice 1904              

Dávid               Polačko           ZK Košice 1904                                ZK Slávia Snina

Samuel            Koršňák         Juno Šport Stará Ľubovňa           ZK Košice 1904              

Dominik         Husár              Juno Šport Stará Ľubovňa           ZK Košice 1904

Ivan                 Margitič          DUSS Kolos Beregovo /UA/         Juno Šport S.Ľubovňa       

Technické prestupy:

Meno,priezvisko:                                      zo ZK-ZO:                                              do ZK-ZO:

————————-

Pozastavené prestupy:

Meno,priezvisko:                                    zo ZK-ZO:                                              do ZK-ZO:    

Tomáš                        Krupjak         ZK Vihorlat Snina                            ZK Košice 1904

/ chýba súhlas materského klubu /

Schválené hosťovania:

Meno,priezvisko:                           zo ZK-ZO:                                     do ZK-ZO:                            do-termín:    

Michal              Radnóti           Lokomotíva R.Sobota          ZK Vihorlat Snina         31.12.2015         Richard            Totkovič         Lokomotíva R.Sobota          ZK Vihorlat Snina         31.12.2015           

Zamietnuté hosťovania:

Meno,priezvisko:        zo ZK-ZO:                             do ZK-ZO:                             do-termín:

———————

Spracoval:     J.Radnóti, predseda ŠTK
Rimavská Sobota, 21.01. 2015

Opustil nás …

Dňa 7. januára 2015 nás zo zápasníckeho sveta navždy opustil Eugen Wágner. Pohreb bude 11.1.2015 na košickom cintoríne.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Eugen Wágner
Narodený: 12. septembra 1938Viacnásobný majster Slovenska, dorastenecký, juniorsky a seniorský majster Československa, reprezentant ČSSR. Čestný medzinárodný rozhodca a delegát FILA, rozhodoval na dvoch olympijských hrách, šestnástich majstrovstvách sveta a osemnástich európskych šampionátoch, nositeľ striebornej plakety FILA a zlatej plakety SZTK.

Podmienky súťaženia 2015

Vážení tréneri,funkcionári,
v sekcii „Stanovy a smernice“ nájdete PODMIENKY SÚŤAŽENIA PRE ROK 2015.  Prosím o dôkladné preštudovanie, aby v roku 2015 sme predišli nedorozumeniam pri organizovaní a priebehu súťaží.

S pozdravom športovo-technická komisia.

Stiahni:   Podmienky súťaženia 2015

Oznam pre trénerov reprezentácií

              Vážení tréneri,funkcionári, v sekcii Prihlášky, tlačivá a metodický materiál nájdete tlačivá pre reprezentáciu k vyúčtovaniu akejkoľvek pracovnej cesty (výjazd na turnaj, sústredenie, ME, MS, schôdzu a pod.), ktoré boli odobrené P-SZZ a sú platné od 2.1. 2015 pre každého, kto bude čerpať štátne prostriedky.

S pozdravom E. Valentová

Oznam pre ZK a ZO

Vážení zástupcovia klubov,oddielov,
v prílohe je na pripomienkovanie (kontrolu bodov) vyhodnotenie ZK-ZO (M-SR v.š. a gr.š.) za rok 2014, ktoré spracoval predseda ŠTK J.Radnóti. Prípadné pripomienky k materiálu zasielajte na e-mail:  jradnoti@mail.t-com.sk do 16.1.2015.
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

Nominácia rozhodcov

Nominácia rozhodcov na I. štvrťrok 2015. Súbor na stiahnutie je v sekcii „rozhodcovia“.

 NOMINÁCIA ROZHODCOV SZZ NA 1. ŠTVRŤROK 2015

01/31.01. 2015           MT mládež Bratislava                               v.š.

HR: Vojkovič                                PŽ : Gerboc, Marček S.

T : G. Obžerová,                           R :

 • nominácia po dohode s riaditeľom súťaže a KR SZZ

 

31.01. 2015            M-SR juniori Šamorín                               g.š.

HR: Laco                                        PŽ: Bulko, Radnoti M.

T: Radnóti J., Cvingerová           R: Botoš, Totkovič, Cichovsky, Rákoczi, L. Szerencses, Kovács

 • Rozhodca pri vážení 30.01. – Laco, Cvingerová

 

/14.02. 2015             M-SR juniori Košice                                   v.š.

HR: Mlynek                                    PŽ: Laco, Bulko

T: Radnóti J., Šambronská          R: Mokrý, Radnóti M., Gardoš, Vymazal, Totkovič, Cichovsky

 • Rozhodca pri vážení 13.02. – Mlynek, Šambronská,

 

28.02. 2015             MT Ľadoborcov Nesvady                             g.š.

HR: Vojkovič

 • nominácia po dohode s riaditeľom súťaže a KR SZZ

 

07.03.2015       M-SR kadeti Snina                            v.š. , g.š.

HR: Mlynek                                     PŽ: Laco, Vojkovič

T: Radnóti J., Radnoti Ma.          R: Gardoš, Botoš, Radnoti Mi., Totkovič, , Bulko, Vymazal,

 • Rozhodca pri vážení 06.03. – Mlynek, Radnoti J.

 

21.03. 2015   M-SR ml.žiaci + ženské zložky Prievidza   v.š. g.š.

HR: Bulko                                      PŽ: Radnoti Mi., Cichovsky

T: Radnóti J., Šambronska      R: Lacko, Totkovič, Kovács, Marcinek, Kračmer, Rákoczi,

 • Rozhodca pri vážení 20.03. – Bulko, Radnoti J.

 

UPOZORNENIE !

Túto nomináciu považuj za predbežnú. V prípade Vašej neospravedlnenej neúčasti na niektorej súťaži nemusíte byť na ďalšiu nominovaný.

Je preto vo záujme sa riadne a včas dopredu ospravedlniť na uvedené telefónne číslo  0915 162971. 

Vaša účasť je potvrdená po obdržaní “Rozpisu súťaže“ zo SZZ!

Oznam pre ZK a ZO

Vážení zástupcovia ZK-ZO, tréneri mládeže,
dovoľujeme si Vás týmto požiadať o zaslanie podkladov k oponentúram plánov útvarov talentovanej mládeže pre rok 2015:
– vyhodnotenie a výsledky za rok 2014
plán športovej prípravy na rok 2015
– zoznam žiakov zaradených do CTM
Požadované materiály zasielajte prosím najneskôr do 15.01. 2015 e-mailom: szz@sztk.sk na sekretariát SZZ a originály následne poštou.
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
 

Školenie TRÉNEROV – 2015

Vážený pán/vážená pani, predstavitelia národných športových zväzov.
       Dávame do pozornosti plánované vzdelávacie aktivity.

V rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave:

– február 2015 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa.
– marec 2015 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera/inštruktora I. stupňa.

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3301

S pozdravom,

Marta Dybová
referát ďalších foriem vzdelávania
**********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9
814 69 Bratislava
+421 2 206 69 933
www.fsport.uniba.sk