2016

Kalendár 2015

V podujatiach 2015 je zverejnený kalendár súťaží na rok 2015. V kalendári nie sú uvedené zatiaľ ligové súťaže, nakoľko P-SZZ na základe obdržaných pripomienok k systému DSD od troch prihlásených ZK (Slávia Snina, Košice 1904, ŠKP B.Bystrica) rozhodlo, že zástupcovia týchto klubov si zriadia ústrednú ligovú komisiu, ktorá v spolupráci s ostatnými prihlásenými ZK do DSD vypracuje a zašle na sekretariát do 31.12. 2014 návrh systému DSD s termínmi a miestami jednotlivých kôl.