Vedenie | Slovenský zápasnícky zväz Vedenie – Slovenský zápasnícky zväz

Vedenie

Zloženie Výkonného výboru SZZ od 02.10. 2016 /VZ SZZ/
PREZIDENT VICEPREZIDENT
VOĽNÝ ŠTÝL A ŽENSKÉ ZLOŽKY
VICEPREZIDENT
GRÉCKO-RÍMSKY ŠTÝL

Mgr. Ján KARŠŇÁK
tel.: +421 907 900 001 
mail: karsnak@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Roland HAKSZER
tel.: +421 905 417 209
mail: hakszer@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Zoltán SZEILER

tel.: +421 905 440 407
mail: szeiler@zapasenie.sk
štatutár SZZ
ČLEN ČLEN ČLEN
laco
Vladimír LACO
tel.: +421 915 162 971
mail: laco@zapasenie.sk
img282
Mgr. Karol MIKUŠKA
tel.: +421 908 069 539
mail: mikuska@zapasenie.sk
Radnóti
Jozef RADNÓTI
tel.: +421 903 155 104
mail: radnoti@zapasenie.sk
ČLEN

Ing. Jaroslav ZAREMBA
tel.: +421 905 623 185
mail: zaremba@zapasenie.sk
GENERÁLNY SEKRETÁR
Elena VALENTOVÁ
tel.: +421 917 476 268
mail: szz@zapasenie.sk
štatutár SZZ
HLAVNÝ KONTROLÓR
Mgr. Viktória CAPOVÁ
mail: capova@zapasenie.sk
tel: 0918 122 909
Zmluvy k príspevkom SZZ na rok 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku športovému zväzu
Zmluva o poskytnutí príspevku športovcom
ZÁPISY P-SZZ


2017

VV č.7
VV č.6
VV č.5
VV č.4
VV č.3
VV č.2
VV č.1

 

2016 

Pozvánka na zasadanie P-SZZ 3.2.2016
Zápis P-SZZ č.1 (3.2.2016 – Bratislava)
prezenčná listina zo zasadania P-SZZ 3.2.2016
Pozvánka na zasadanie P-SZZ 20.4.2016
Zápis P-SZZ č. 2 (20.4.2016 – Bratislava)prezenčná listina zo zasadania P-SZZ 20.4.2016
Pozvánka na zasadanie P-SZZ 18.6.2016
Zápis P-SZZ č. 3 (18.06.2016 – Bratislava)prezenčná listina zo zasadania P-SZZ 18.6.2016
Pozvánka na VV-SZZ 18.8.2016
Zápis VV-SZZ č. 4 (18.8.2016 – Bratislava)prezenčná listina zo zasadnutia VV-SZZ 18.8.2016
Pozvánka na VV-SZZ 16.9.2016
Zápis VV-SZZ č. 5 (16.9.2016 – Prievidza)prezenčná listina zo zasadnutia VV-SZZ 16.9.2016
Pozvánka na VV-SZZ 14.10.2016
Zápis z VV-SZZ č. 6 (14.10.2016 – Šamorín)prezenčná listina zo zasadnutia VV-SZZ 14.10.2016
Pozvánka na VV-SZZ 11.11.2016
Zápis z VV-SZZ č. 7 (11.11.2016 – Šamorín)prezenčná listina zo zasadnutia VV-SZZ 11.11.2016
Pozvánka na VV-SZZ 7.12.2016
Zápis z VV-SZZ č. 8 (7.12.2016 – Šamorín)prezenčná listina zo zasadnutia VV-SZZ 7.12.2016
Valné zhromaždenie SZZ 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 2016

2015 

Zápis č.1 (12.2.2015 – Bratislava)
Zápis č.2 (21.3.2015 – Prievidza – mimoriadné)
Zápis č.3 (15.4.2015 – Komárno)
Zápis č.4 (21.5.2015 – Bratislava)
Zápis č 5 (2.7.2015 – Bratislava)
Zápis č.6 (11.9.2015 – Prievidza)
Zápis č.7 (6.11.2015 – Bratislava)
Zápis č.8 (9.12.2015 – Bratislava)
Valné zhromaždenie SZZ 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 2015
Dodatok č.1

2014

Zápis č. 1 (18.1.2014 – Trenčín)
Zápis č. 2 (10.4.2014 – Bratislava)
Zápis č. 3 (28.5.2014 – Bratislava)
Zápis č. 4 (4-9.10.2014 – Bratislava)
Zápis č.5 (7.11.2014 – Prievidza/
Zápis č.6 /4.12.2014 – Bratislava/
Valné zhromaždenie SZZ 2014

2013

Valné zhromaždenie SZZ (9.3.2013 Bratislava)
Zápis č. 1 (20.2.2013 – Bratislava)
Zápis č. 2 (7.5.2013 – Prievidza)
Zápis č. 3 (7.6.2013 – Snina)
Zápis č. 4 (13.9.2013 – Prievidza)
Zápis č. 5 (20.11.2013 – Bratislava)

2012

Valné zhromaždenie SZZ
Zápis č. 1 (25.1.2012 – Bratislava)
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7