Názov
Smernica č. 13 – Top Talent Team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Vyhlásenie TOP team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 11 – centrá mládeže
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 6 – Top Team SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 4 – „Per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť
Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuť

Štatút trénera
Štatút reprezentanta

Registratúrny plán 2014
Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Registratúrny plán SZZ

Podmienky súťaženia 
2017
2016
2015

TOP