Názov
Aktuálne stanovy SZZ 2018 – registrácia 3.4.2018
Stanovy (Stan. a Smer.) Stiahnuté
Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Registrácia stanov SZZ
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Registrácia stanov SZZ
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
Registrácia stanov
Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté

  Názov
  Smernica č. 13 – Top Talent Team
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Vyhlásenie TOP team
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Smernica č. 11 – centrá mládeže
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuté
  Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
  Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
  Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
  Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
  Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 6 – Top Team SZZ
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 4 – „Per rollam“
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
  Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté

   Štatút trénera
   Štatút reprezentanta

   Registratúrny plán 2014
   Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   Registratúrny plán SZZ

   Názov
   Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
   Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
   Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
   Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
   Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
   Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté
   Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
   Prílohy k smerniciam, Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice Stiahnuté

    Názov
    Podmienky súťaženia pre rok 2018
    Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
    Podmienky súťaženia Stiahnuté
    2017 (Podmienky súťaženia)
    Podmienky súťaženia Stiahnuté
    2016 (Podmienky súťaženia)
    Podmienky súťaženia Stiahnuté
    2015 (Podmienky súťaženia)
    Podmienky súťaženia Stiahnuté

     Podmienky súťaženia 
     2017
     2016
     2015

     TOP