Jozef RADNOTI
tel.: +421 903 155 104
mail: jradnoti@mail.t-com.sk
Ivan MOLNÁR st.
+421 0903 865 197
ivanmolnar67@gmail.com

ČLEN

Mgr. Erik CAP

Názov
Prestupy a hosťovania IV.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Prestupy a hosťovania III.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Hosťovania III. (k 10.7.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Hosťovania II. (k 10.4.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Registračný a prestupový poriadok
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuté
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Prestupový poriadok (2016)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté

  Názov
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Podmienky súťaženia 2017
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Podmienky súťaženia 2016
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté

   Názov
   Správa o činnosti ŠTK 2014
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuté
   Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuté

    Názov
    Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté

     Názov
     Registračný a prestupový poriadok
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuté
     Štatút STK (2016)
     Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuté

      TOP