Jozef RADNOTI
tel.: +421 903 155 104
mail: jradnoti@mail.t-com.sk
Ivan MOLNÁR st.
+421 0903 865 197
ivanmolnar67@gmail.com

ČLEN

Mgr. Erik CAP

Názov
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
Podmienky súťaženia 2017
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté
Podmienky súťaženia 2016
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuté

  Názov
  Prestupy a hosťovania IV.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Prestupy a hosťovania III.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Hosťovania III. (k 10.7.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Hosťovania II. (k 10.4.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Registračný a prestupový poriadok
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuté
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Prestupový poriadok (2016)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuté

   Názov
   Správa o činnosti ŠTK 2014
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuté
   Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuté

    Názov
    Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuté

     TOP