Kontrolná /KK/ | Slovenský zápasnícky zväz Kontrolná /KK/ – Slovenský zápasnícky zväz

Kontrolná /KK/

PREDSEDA ČLEN  ČLEN
Viktória CAPOVÁ
mail: capova.viktoria@gmail.com
Vlasta ŠVIKRUHOVÁ
tel.: +421 915 867 076
Oliver OLÁH
tel.: +421 905 587 166

 

Zasadania

 

Správa o činnosti


Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2010
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2009
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2008
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006