DISCIPLINÁRNA /DK/ | Slovenský zápasnícky zväz DISCIPLINÁRNA /DK/ – Slovenský zápasnícky zväz

DISCIPLINÁRNA /DK/

PREDSEDA
Mgr. Leoš Drmola
tel.: +421 905 583 135
mail: drmola.trencin@gmail.com
drmola@zapasenie.sk
Členovia
Ján Marczinkó, Csaba Holocsi, Michal Radnóti, Zoltán Papp, Ján Plavčan, Štefan Kováč, Ladislav Kovács, Attila Gaál, Ľuboš Michálek, Miroslav Janega st., Peter Botoš, Libor Mokrý ml., Michal Gogh, Marián Vereš, Ľudovít Hoos

 

 

Disciplinárny poriadok 
Správa o činnosti za rok 2016

Zasadanie (2.3.2017)