Vyradený člen Zväzu | Slovenský zápasnícky zväz Vyradený člen Zväzu – Slovenský zápasnícky zväz

Vyradený člen Zväzu

Mimoriadne VZ-SZZ 8.7. 2017 vylúčilo pre neplnenie si povinností v zmysle Stanov SZZ a Zákona o športe tieto kluby-oddiely:

ZK Dinamo Bratislava
ZD Veľký Meder n.o.
ZO ŠKP Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
KAC Košice
ZK Rimavská Sobota

Pre nesplnenie si povinností boli vyradené z členstva na VV dňa 13.10.2017 kluby:

ZK Olymp Partizánske
ŠK 1959 Modrany