Prihlášky, tlačivá a metodický materiál

Prihlášky SZZ

Názov
Prihláška k evidencii v Slovenskom zápasníckom zväze
Stiahnuť
Prihláška k organizovaniu súťaže pre rok 2015
Stiahnuť
Prihláška na M-SR
Stiahnuť
Prihláška na MT
Stiahnuť
Prihláška na SDL, Extraligu, I.SL
Stiahnuť
Prihláška na školenie rozhodcov
Stiahnuť
Prihláška na školenie trénerov
Stiahnuť

  Tlačivá SZZ

  Názov
  Zrušenie hosťovania na Slovensku
  Stiahnuť
  Prestup na Slovensku
  Stiahnuť
  Hosťovanie na Slovensku
  Stiahnuť
  Povolenie štartu v zahraničí – prestup
  Stiahnuť
  Povolenie štartu v zahraničí – hosťovanie
  Stiahnuť
  Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii – (OSTARŠENIE)
  Stiahnuť

   Tlačivá – finančné

   Názov
   Povolenie na použitie vlastného auta
   Stiahnuť
   Vyúčtovanie odmien – honoráre
   Stiahnuť
   Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov
   Stiahnuť
   Dohoda o pracovnej činnosti – hromadná
   Stiahnuť

    Tlačivá – súťažné

    Názov
    Správa hlavného rozhodcu
    Stiahnuť
    Bodovacie lístky na domáce súťaže
    Stiahnuť

     Tlačivá – reprezentácia

     Názov
     Cestovný príkaz
     Stiahnuť
     Správa z pracovnej cesty
     Stiahnuť
     Požiadavka na zabezpečenie akcie SZZ
     Stiahnuť

      TOP