Prihlášky, tlačivá a metodický materiál

Prihlášky SZZ

Názov
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Stiahnuté
Prihláška k evidencii v Slovenskom zápasníckom zväze
Stiahnuté
Prihláška na M-SR
Stiahnuté
Prihláška na MT
Stiahnuté
Prihláška na SDL, Extraligu, I.SL
Stiahnuté
Prihláška na školenie rozhodcov
Stiahnuté
Prihláška na školenie trénerov
Stiahnuté

  Tlačivá SZZ

  Názov
  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca
  Stiahnuté
  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  Stiahnuté
  Zrušenie hosťovania na Slovensku
  Stiahnuté
  Prestup na Slovensku
  Stiahnuté
  Hosťovanie na Slovensku
  Stiahnuté
  Povolenie štartu v zahraničí – prestup
  Stiahnuté
  Povolenie štartu v zahraničí – hosťovanie
  Stiahnuté
  Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii – (OSTARŠENIE)
  Stiahnuté

   Tlačivá – finančné

   Názov
   Povolenie na použitie vlastného auta
   Stiahnuté
   Vyúčtovanie odmien – honoráre
   Stiahnuté
   Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov
   Stiahnuté
   Dohoda o pracovnej činnosti – hromadná
   Stiahnuté

    Tlačivá – súťažné

    Názov
    Správa hlavného rozhodcu
    Stiahnuté
    Bodovacie lístky na domáce súťaže
    Stiahnuté

     Tlačivá – reprezentácia

     Názov
     Trénerská deklarácia k UWW licencií
     Stiahnuté
     Lekárske potvrdenie k UWW licencii
     Stiahnuté
     Cestovný príkaz
     Stiahnuté
     Správa z pracovnej cesty
     Stiahnuté
     Požiadavka na zabezpečenie akcie SZZ
     Stiahnuté

      TOP