Pôvodné smernice

 • Organizačný poriadok
  Organizačný poriadok nadväzuje na „Stanovy“ Slovenského zápasníckeho zväzu.
  smernica
 • Ekonomická smernica 2014
  Táto smernica určuje ekonomické zásady vyúčtovania nákladov na športové podujatia a akcie organizované Slovenským zápasníckym zväzom.
  smernica
 • Zásady spolupráce a kontrolnej činnosti 2005
  Výkonným orgánom je sekretariát zväzu, ktorý sa riadi uzneseniami predsedníctva Slovenského zápasníckeho zväzu.
  smernica
 • Zdravotná a lekárska smernica 2005
  ZK sa vo svojej činnosti riadi predovšetkým touto smernicou. Vo svojej činnosti sa ďalej orientuje v zmysle úloh prijatých Predsedníctvom SZZ resp. úloh vyplývajúcich z materiálov FILA.
  smernica