Názov
Vyúčtovanie 12-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežne vyúčtovanie 11-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežne vyúčtovanie 10-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežne vyúčtovanie 09-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 08-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 07-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 06-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 05-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 04-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 03-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Priebežné vyúčtovanie za 02-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
priebežné vyúčtovanie za 01-2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť

  Názov
  zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 2.3.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť
  Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 9.2.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť

   TOP