Mimoriadne Valné zhromaždenie !

Vážení členovia SZZ,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 8.7. 2017 sa v Śamoríne uskutoční na základe odporúčania hlavnej kontrolórky SZZ V.Capovej mimoriadne Valné zhromaždenie SZZ,

na ktorom budú v zmysle § 92 Zákona o športe zvolení ďalší členovia do odvolacej komisie k Disciplinárnej komisii SZZ tak, aby bola táto plne funkčná.

Pozvánka s upresnením času a programu Vám bude zaslaná v zmysle Stanov SZZ.

S pozdravom
Mgr. Ján Karšňák
prezident SZZ