Košický kraj | Slovenský zápasnícky zväz Košický kraj – Slovenský zápasnícky zväz

Košický kraj

Zápasnícky klub Košice 1904 reg.: 6.5.2008
Marcel Miček
Werferova 1
040 11 Košice
predseda: JUDr.Ján Tokár ml. – 0910 909 220
kontaktná osoba: M.Miček – 0903 749 820

e-mail: zkkosice@gmail.com
www.zapasenie-kosice.sk
www.facebook.com/kezapas/

Wrestling Jedla Košice

Mgr. Miroslav Jedlička
Hemerkova 1,
040 23 Košice
Predseda: Mgr. Miroslav Jedlička,
Tel.: 0902 372 621
Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou
Bc. Martin Sciranka
Užhorodská 1037/21
040 11 Košice
tel.: 0902 111 985