ZOZNAMY ZÁPASNÍCKYCH KLUBOV-ODDIELOV NA SLOVENSKU

6.1.2018

Zoznam ZK-ZO v roku 2018

6.1.2017

Zoznam ZK-ZO v roku 2017

6.1.2016

Zoznam ZK-ZO v roku 2016

6.1.2015

Zoznam ZK-ZO v roku 2015

2015

Mimoriadne VZ-SZZ 8.7. 2017 vylúčilo pre neplnenie si povinností v zmysle Stanov SZZ a Zákona o športe tieto kluby-oddiely

ZK Dinamo Bratislava
ZD Veľký Meder n.o.
ZO ŠKP Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
KAC Košice
ZK Rimavská Sobota

Pre nesplnenie si povinností boli vyradené z členstva na VV dňa 13.10.2017 kluby
ZK Olymp Partizánske
ŠK 1959 Modrany


HORE