Slávnostné odovzdávanie žinenky v Marcelovej

Počas sobotného MT o Pohár starostu obce Marcelová bola odovzdaná žinenka miestnemu ZK Marcelová.

Pri odovzdávaní boli prítomní: Ján Marczinkó predseda ZK Marcelová, Zoltán Szeiler viceprezident SZZ za gr. štýl, Roland Hakszer viceprezident SZZ za v.š a ženské zložky, Jozef Radnóti člen VV-SZZ a Michal Megály tréner ZK Marcelová.

 

Spoločná spomienka v rámci MT v Chotíne na Jána Édesa, zosnulého mladého
talentovaného zápasníka zo ZK Modrany.